HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ               

       Số: 15 /2017/TB/GXCT

 Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

            V/v. Phân công phụ trách Gẫm Đàng Thánh Giá Mùa Chay 2017

            Giáo xứ tổ chức gẫm Đàng Thánh Giá ngoài trời (nếu trời mưa sẽ cử hành trong nhà thờ) vào lúc 19g30 các buổi tối thứ sáu hằng tuần trong suốt Mùa Chay, theo sự phân công như sau:

* Giới Người Cha: phụ trách trang trí 14 chặng Đàng Thánh Giá chung quanh nhà thờ trước mỗi tối thứ sáu hằng tuần trong suốt Mùa Chay.

 

Thứ sáu (03/03/2017)

Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ và Ca đoàn cùng phụ trách:

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): phụ trách sắp xếp và hướng dẫn đoàn gẫm Đàng Thánh Giá.

w Toàn thể các Ông bà trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ: (nam: sơ-mi trắng cà-vạt quần sẩm màu, nữ: áo dài) tham dự giờ Gẫm Đàng Thánh Giá. (Xin có mặt trước 19g15 để kịp sắp xếp).

  Thánh Giá – Đèn hầu:

   – Cầm Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Đaminh Khảm)

   – Đèn hầu: Ông Bình (Gh.Giuse Viên) – Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường)

   – 10 Ông bà Trưởng 10 Giáo họ còn lại: đi cùng Thánh Giá – Đèn hầu trên hành lang nhà thờ. Xin chia đều 2 nhóm, đứng đối diện chéo hướng về Thánh Giá – Đèn hầu (không đứng ngay trước Thánh Giá), để khỏi che tầm nhìn của cộng đoàn dưới sân.

w Ca đoàn: phân công ca viên bắt hát các bài hát cộng đồng theo trong Sách Gẫm Đàng Thánh Giá của Giáo xứ.

w Giới Người Cha: phân công thành viên nhận Sách Gẫm Đàng Thánh Giá tại Văn phòng Giáo xứ phát cho cộng đoàn, sau nghi thức, xin thu gom gởi lại Văn phòng Giáo xứ.

Thứ sáu (10/03/2017)

Giới Người Mẹ phụ trách:

w Phân công 03 người cầm Thánh Giá – Đèn hầu.

w Phân công 10 thành viên đại diện: đi trên hành lang nhà thờ, xin chia đều 2 nhóm, đứng đối diện chéo hướng về Thánh Giá (không đứng ngay trước Thánh Giá), để khỏi che tầm nhìn của cộng đoàn dưới sân.

w Chọn thành viên xướng Đàng Thánh Giá và bắt hát chuẩn để tránh những sự cố xảy ra làm cộng đoàn chia trí, nếu không có, đề nghị nhờ ca viên ca đoàn bắt giúp.

w Phân công thành viên nhận Sách Gẫm Đàng Thánh Giá tại Văn phòng Giáo xứ phát cho cộng đoàn, sau nghi thức, xin thu gom gởi lại Văn phòng Giáo xứ.

Thứ sáu (17/03/2017)

Giới Lão Thành và Ban Bác ái Vinh Sơn phụ trách:

w Phân công 03 người cầm Thánh Giá – Đèn hầu.

w Mỗi đơn vị phân công 05 thành viên đại diện: đi trên hành lang nhà thờ, xin chia đều 2 nhóm đứng đối diện chéo hướng về Thánh Giá (không đứng ngay trước Thánh Giá), để khỏi che tầm nhìn của cộng đoàn dưới sân.

w Chọn thành viên xướng Đàng Thánh Giá và bắt hát chuẩn để tránh những sự cố xảy ra làm cộng đoàn chia trí, nếu không có, đề nghị nhờ ca viên ca đoàn bắt giúp.

w Phân công thành viên nhận Sách Gẫm Đàng Thánh Giá tại Văn phòng Giáo xứ phát cho cộng đoàn, sau nghi thức, xin thu gom gởi lại Văn phòng Giáo xứ.

Thứ sáu (24/03/2017)

Giới Trẻ và Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách:

w Phân công 03 người cầm Thánh Giá – Đèn hầu.

w Mỗi đơn vị phân công 05 thành viên đại diện: đi trên hành lang nhà thờ, xin chia đều 2 nhóm đứng đối diện chéo hướng về Thánh Giá (không đứng ngay trước Thánh Giá), để khỏi che tầm nhìn của cộng đoàn dưới sân.

w Chọn thành viên xướng Đàng Thánh Giá và bắt hát chuẩn để tránh những sự cố xảy ra làm cộng đoàn chia trí, nếu không có, đề nghị nhờ ca viên ca đoàn bắt giúp.

w Phân công thành viên nhận Sách Gẫm Đàng Thánh Giá tại Văn phòng Giáo xứ phát cho cộng đoàn, sau nghi thức, xin thu gom gởi lại Văn phòng Giáo xứ.

Thứ sáu (31/03/2017)

Hội Legio và Đoàn Phan Sinh phụ trách:

w Phân công 03 người cầm Thánh Giá – Đèn hầu.

w Mỗi đơn vị phân công 05 thành viên đại diện: đi trên hành lang nhà thờ, xin chia đều 2 nhóm đứng đối diện chéo hướng về Thánh Giá (không đứng ngay trước Thánh Giá), để khỏi che tầm nhìn của cộng đoàn dưới sân.

w Chọn thành viên xướng Đàng Thánh Giá và bắt hát chuẩn để tránh những sự cố xảy ra làm cộng đoàn chia trí, nếu không có, đề nghị nhờ ca viên ca đoàn bắt giúp.

w Phân công thành viên nhận Sách Gẫm Đàng Thánh Giá tại Văn phòng Giáo xứ phát cho cộng đoàn, sau nghi thức, xin thu gom gởi lại Văn phòng Giáo xứ.

Thứ sáu (07/04/2017)

Giới Người Cha phụ trách:

w Phân công 03 người cầm Thánh Giá – Đèn hầu.

w Phân công 10 thành viên đại diện: đi trên hành lang nhà thờ, xin chia đều 2 nhóm, đứng đối diện chéo hướng về Thánh Giá (không đứng ngay trước Thánh Giá), để khỏi che tầm nhìn của cộng đoàn dưới sân.

w Chọn thành viên xướng Đàng Thánh Giá và bắt hát chuẩn để tránh những sự cố xảy ra làm cộng đoàn chia trí, nếu không có, đề nghị nhờ ca viên ca đoàn bắt giúp.

w Phân công thành viên nhận Sách Gẫm Đàng Thánh Giá tại Văn phòng Giáo xứ phát cho cộng đoàn, sau nghi thức, xin thu gom gởi lại Văn phòng Giáo xứ.

Thứ sáu (14/04/2017)

TUẦN THÁNH do Ban Giáo lý phụ trách: nghi thức bắt đầu lúc 15g45.

w Chuẩn bị suy niệm và bài hát cộng đồng trong 14 chặng, cắt cử người đọc, xướng kinh và bắt hát.

w Chuẩn bị hoạt cảnh về cuộc khổ nạn của Chúa.

 

 KHÁN                                            TM/Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ Chính Tòa

 Cha Quản xứ                                                       Phó ban

 

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                           FX. Nguyễn Văn Hiến