– Địa điểm: Tòa Giám Mục Đà Nẵng
– Chương trình:

        + 08g30 – 9g30 : Tập họp (tại phòng chung TGM). Các Dòng trao đổi thông tin – Bầu ban đại diện mới – Bàn chương trình sinh hoạt chung năm 2020.
         + 09g30 – 10g00 : Huấn từ của Đức Giám mục Giáo phận.
         + 10g00 – 10g20 : Liên Tu sĩ chúc mừng tuổi Đức Cha. Các Dòng mừng tuổi Đức Cha.
         + 10g20 – 10g45 : Chụp hình lưu niệm – Giải lao – Chuẩn bị Chầu Thánh Thể.
       + 10g45 – 11g30 : Chầu Thánh Thể (Tạ ơn Chúa cuối năm). Cha đặc trách chủ sự giờ Chầu (đặt Mình Thánh Chúa và ban phép lành).
         + 11g30 : Cơm trưa thân mật (tại hội trường Giáo xứ Chánh Tòa) và chia tay.

Thay mặt Ban Tu Sĩ
Lm. Philip Maria Lê Văn Vui, CSsR

NB. Xin các Dòng vui lòng báo số lượng người tham dự cho cha đặc trách chậm nhất là vào ngày 13/01/2020.
Sđt cha Phil. Lê Văn Vui : 0914 169114