THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2022
(30 – 31.5.2022)
Chủ đề: CÙNG VỚI MẸ MARIA SỐNG HIỆP HÀNH
“Maria vội vã lên đường …” (Lc 1, 39a).

THỨ HAI, 30.5.2022:

 1. Thánh Lễ Khai Mạc:
 • Thời gian: Lúc 17h00.
 • Địa điểm: Lễ Đài Quảng trường TTTM Trà Kiệu.
 • Chủ tế: Cha Tổng Đại diện.
 • Phụ trách Phụng Vụ: Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.
 • Hát lễ: Ca đoàn Têrêxa.
 • Kèn: Đội kèn tây Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.

2. Đêm Canh Thức – Kiệu và Chầu Thánh Thể: – Thời gian: Lúc 20h00.

 • Lộ trình: Từ Lễ Đài Quảng trường TTTM Trà Kiệu và lên Linh Đài Mẹ (mỗi người một cây nến nhỏ). Sau đó, chầu Thánh Thể cho đến 24h00. 
 • Phụ trách: Quý cha Dòng Thánh Thể.
 • Thành phần tham dự: Cộng đoàn Giáo xứ TTTM Trà Kiệu + Khách hành hương.

THỨ BA, 31.5.2022:

➢  BUỔI SÁNG:

 1. Thánh LễLúc 04h45, tại Nhà thờ Giáo xứ.
 2. Chầu Thánh Thể tại Nhà thờ Núi (Linh Đài Mẹ) theo đơn vị Giáo xứ phụ trách:
  • 07h30 – 08h30: Giáo xứ Ái Nghĩa.
  • 08h30 – 09h30: Giáo xứ Bình Phong.
  • 09h30 – 10h30: Giáo xứ Ngọc Quang.
  • 10h30 – 11h30: Giáo xứ An Hải.
  • 11h30 – 12h30: Giáo họ Cẩm Sơn.
 3. Bí Tích Hòa Giải(Xin quý cha giải tội và hối nhân mang khẩu trang) – Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00.
  • Phụ trách trật tự: Ban Trật tự các Giáo xứ Trà Kiệu, Hòa Lâm, Xuân Thạnh.
  • Phụ trách giải tội: Quý cha trong toàn Giáo phận. Xin quý cha Hạt trưởng tổ chức phân công. (Kính mong Quý cha cố gắng vì quyền lợi thiêng liêng của Khách hành hương).
  • Địa điểm:

+ Công trường Nhà thờ Núi: Quý cha Giáo hạt Hòa Vang và Đà Nẵng.

+ Sân trước Đài Mẹ Tri Ân – Thạnh Quang: Quý cha Giáo hạt Tam Kỳ và Hội An.

+ Nhà thờ Giáo xứ: Quý cha Giáo hạt Trà Kiệu.

➢  BUỔI CHIỀU:

 1. Cung nghinh Đức Mẹ:
 • Khai mạc: Lúc 14h00 tại tiền đường Nhà thờ Giáo xứ.
 • MC: Cha Giuse Đặng Văn Ngọc (Tại Nhà thờ Giáo xứ).
 • Tuyên bố khai mạc: Đức Giám mục Giáo phận.
 • Dâng hoa kính Đức Mẹ: Tỉnh Dòng Phaolô – Đà Nẵng.
 • Lộ trình: Từ sân nhà thờ Giáo xứ đến Lễ Đài TTTM Trà Kiệu.
 • Đoàn rước:

Bình Hương (01 thầy) + Thánh Giá, đèn hầu (G.x TTTM Trà Kiệu – Mặc quốc phục) + tàu hương (01 thầy) + Đoàn dâng hoa + Đoàn đại biểu của các Giáo xứ và Giáo họ Biệt lập + Đội kèn tây (G.x TTTM Trà Kiệu) + Quý Tu sĩ và Chủng sinh + 02 thầy giúp lễ + Quý Phó tế và Linh mục đoàn + ĐGMGP + 02 Phó tế và 02 thầy giúp lễ + Xe hoa Đức Mẹ + Khách hành hương.

Đoàn đại biểu của mỗi Giáo xứ và Giáo họ Biệt lập: 10 người (05 nam và 05 nữ), mặc quốc phục, cờ và một lẵng hoa mang tên Giáo xứ, Giáo họ của mình (Xin liên hệ với cô Duyên – Trà Kiệu – Số điện thoại: 0903042119, để đặt hoa theo mẫu chung).

Quý Cha mang áo alba và dây các phép (áo chung của TTTM Trà Kiệu), các Đại chủng sinh mang áo dòng và áo surplis, Tu sĩ nam nữ mang tu phục.

 • Ca kinh dọc đường đi kiệu:Ban Đọc sách Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.
 • Đội kèn tây:Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.
 • MC:Cha Phêrô Trần Văn Thủy (Tại Quảng Trường TTTM Trà Kiệu).
 • Trật tự:Đoàn Hướng đạo sinh + Ban Trật tự G.x TTTM Trà Kiệu + G.x Hòa Lâm và G.x Xuân Thạnh.
 • Hàng rào danh dự:Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và Hùng tâm Dũng chí.
 1. Diễn nguyện và vũ khúc tôn vinhTỉnh Dòng Phaolô – Đà Nẵng.
 2. Thánh Lễ kính Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Ysave – Bế mạc Đại Hội:
  • Quý cha mang áo lễ chung của TTTM Trà Kiệu.
  • Hát lễ: Ca đoàn Giáo xứ Thanh Đức.
  • Đọc Sách Thánh:

+ Bài đọc I: Giáo xứ Phước Tường (Nam).

+ Đáp ca: Một ca viên.

+ Bài đọc II:Giáo xứ An Thượng (Nữ).

+ Bài Tin Mừng: Thầy Phó tế.

 • Xin oi: Hướng đạo sinh.
 • Lời nguyện Tín hữu: Thầy Phó tế (Ban Phụng Vụ soạn).
 • Dâng lễ vật: Giáo xứ Hòa Thuận (06 người).
 • Cầm dù tại các điểm cho rước lễ: Trưởng các đoàn thể TNTT và HTDC.
 1. Lời cảm ơn sau Đại HộiCha Tổng Đại diện.
 2. Tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận.
 3. Phép lành cuối lễ.
 4. Ghi hình, viết bài và trực tuyến Đại HộiBan Truyền thông Giáo phận.

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 5 năm 2022

TM. Ban Tổ chức

   Lm. Bônaventura Mai Thái

* Lưu ý:  Xin Quý cha nhắc nhở Giáo dân sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi tham dự Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu (30-31.5.2022).

Xem và tải file PDF tại đây