Thông báo: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

1. Thứ hai, 17/02 đến thứ bảy, 22/02 giáo họ Giuse Khang phụ trách trực phụng vụ.

2. Thứ năm, 20/02 giáo xứ Chầu Thánh Thể, Hội Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng