Thông báo: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A

1.Vào lúc 19g30, tối Chúa Nhật 09/3, mời cộng đoàn Giáo họ Đaminh Cẩm tham dự buổi tĩnh tâm để chuẩn bị mừng Lễ Bổn Mạng của Giáo họ mình. Lễ kinh Thánh Đaminh Cẩm được cử hành trọng thể vào lúc 5g00 sáng thứ hai 10/3, xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

2. Từ chiều thứ hai, 10/3 đến chiều thứ sáu, 14/3 tuần này, linh mục đoàn giáo phận tĩnh tâm năm tại Trung Tâm Mục Vụ. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện, cho nên từ thứ hai đến thứ năm chỉ có lễ sáng không có lễ chiều những ngày đó, xin cộng đoàn đi dự lễ sáng.

3. Tối thứ năm, 13/3 (thay vì thứ sáu) vào lúc 19g30 xin mời cộng đoàn tham dự đàng thánh giá để cầu nguyện cho các linh mục.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng