GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

            Số: 33/2017/TB/GXCT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v. LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU: BỔN MẠNG GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

I- KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA TRỌNG THỂ (19g30 Chúa nhật 18/06/2017)

II- LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU “BỔN MẠNG GIÁO PHẬN”

“THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC” (05g00 sáng thứ sáu 23/06/2017)

III- LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU “BỔN MẠNG GIÁO XỨ”

(17g00 thứ bảy 24/06/2017)

“TRONG THÁNH LỄ, ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC”

 

 1. KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA TRỌNG THỂ (19g30 Chúa nhật 18/06/2017):
 2. Chương trình:

            – Sau Thánh lễ, kiệu Mình Thánh Chúa quanh nhà thờ.

– Dừng trạm tại Núi Đức Mẹ.

– Chầu bế mạc trong nhà thờ.

 1. Phân công:

w Đoàn rước Quốc phục:

+ Thánh Giá – Đèn hầu:

Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

– Đèn hầu: Ông Phaolô Bình (Gh.Giuse Viên) – Ông Hưng (Gh.Anrê Trông)

– Lọng Thánh Giá: Ông Đức (Gh.Phaolô Lộc)

– Lọng Bàn Kiệu Mình Thánh Chúa: Ông Quang (Gh.Emmanuel Triệu)

+ Tham gia đoàn rước Quốc phục: Quý Chức Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước kiệu.

      (Đề nghị Quý chức có mặt sớm lúc 19g00 để kịp chuẩn bị Quốc phục)

+ Quý Chức: trong Ban Thường vụ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn rước kiệu (Nam: sơ mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt.    Nữ: áo dài).

+ Các Giới – Đoàn thể có đồng phục riêng: đề nghị mặc để tham gia đoàn rước kiệu.

+ Ban Giáo lý: sắp xếp cho các em thiếu nhi tham gia rước kiệu.

w Soạn chương trình và hướng dẫn kiệu và Chầu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

w Trang trí Bàn kiệu, khiêng kiệu, phát nến và hướng dẫn đoàn kiệu: Giới Trẻ.

w Ông Hạ (Giới Người Cha): hỗ trợ kỹ thuật để có thể đặt hào quang trên bàn kiệu.

w Hát trong giờ kiệu + giờ Chầu: Ca đoàn . . . ..

w Phân phát nến cho cộng đoàn: Giới Người Mẹ (xin thu lại sau giờ chầu).

w Chuẩn bị nến: Bà Thủy (BTV).

w Ánh sáng bàn kiệu và chung quanh nhà thờ: Ban Ánh Sáng.

w Âm thanh khi rước kiệu + giờ Chầu: Ban Âm Thanh.

w Giúp lễ + hương lửa: Ban Lễ Sinh.

w Chiếu silde bài hát: Ông Tứ (Ban Trình Chiếu).

w Ban Trật tự: hướng dẫn đoàn rước kiệu vào nhà thờ và giữ xe.

 1. LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU “BỔN MẠNG GIÁO PHẬN”:

“LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC” (05g00 sáng thứ sáu 23/06/2017):

          Theo thông báo của Tòa Giám mục, Đức Giám Mục Giáo phận sẽ Truyền Chức Linh Mục cho các Thầy trong Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng Giáo phận Đà Nẵng và Giáo xứ Chính Tòa. Thánh lễ được cử hành lúc 05g00 sáng thứ sáu (23/06/2017) tại tiền đường Nhà Thờ Chính Tòa.

 

PHÂN CÔNG:

1/ Ban Trật tự:

– Phụ trách lắp ráp lễ đài, hoàn tất trong ngày thứ năm (22/06/2017) + trật tự trong Thánh lễ.

– Ông Ngọc (Trưởng ban Trật tự) sẽ là người điều hành và chịu trách nhiệm chính trong mọi công việc.

 

2/ Giới Người Cha:

– Phụ trách việc lắp ghép bục + trải thảm lễ đài + chiêng trống + hỗ trợ trật tự trong Thánh lễ.

– Thu dọn ghế ngồi sau Thánh lễ.

– Ông Hạ (Trưởng Giới Người Cha) sẽ là người điều hành và chịu trách nhiệm chính trong mọi công việc.

3/ Giới Trẻ:

– Phụ trách sắp xếp chỗ ngồi trên + dưới lễ đài trước Thánh lễ.

– Xin oi.

– Phân công thành viên cầm dù ở những điểm cho rước lễ (sau Thánh lễ xin thu gom tất cả dù về lại Văn phòng Giáo xứ để khỏi thất thoát).

– Hỗ trợ trật tự trong các Thánh lễ.

– Ông Thắng (Trưởng Giới Trẻ) là người điều hành chịu trách nhiệm chính mọi công việc.

4/ Thăng Tiến Hôn Nhân:

– Phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau Thánh lễ.

– Ông bà Vĩnh Cung (Thăng tiến Hôn nhân) sẽ là người điều hành và chịu trách nhiệm chính trong mọi việc được phân công.

 

5/ Ban Kèn: tham gia trong Thánh lễ.

 

5/ Hội Legio + Đoàn Phan Sinh + Giới Người Mẹ: dọn vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ + dọn vệ sinh sau Thánh lễ.

6/ Ban Lễ sinh, Âm thanh và Ánh sáng: phụ trách công việc như thường lệ.

 

ĐOÀN RƯỚC:

 • Tham gia đoàn rước: kính mời 05 vị mặc Quốc phục tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục (Xin Quý chức có mặt trước 04g30 để chuẩn bị Quốc phục).

-Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ông Thọ (Gh.Anê Thành) – Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

– Lọng Thánh Giá: Ông Matthêu Nguyễn Văn Bình (Ủy viên Gh.Giuse Viên)

– Lọng Chủ tế: Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu)

 

III. LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU “BỔN MẠNG GIÁO XỨ”:

 (17g00 thứ bảy 24/06/2017)

Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu “Bổn mạng Giáo xứ Chính Tòa” được cử hành trọng thể lúc 17g00 chiều thứ bảy (24/06/2017) tại Núi Đức Mẹ. Trong Thánh lễ, Đức Giám Mục Giáo phận sẽ ban Bí Tích Thêm Sức.

PHÂN CÔNG:

 • Đoàn rước Quốc phục:

– Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Micae Hy)

– Đèn hầu: Ông Hạ (Gh.Phêrô Lựu) – Ông Bá (Gh.Giuse Khang)

– Lọng Thánh Giá: Ông Trung (Gh.Phaolô Bường)

 • Tham gia đoàn rước Quốc phục: Quý chức Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước Quốc phục.

(Đề nghị Quý chức có mặt trước 16g30 để kịp chuẩn bị Quốc phục tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục)

 • Quý Chức: trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn rước: (Nam: sơ mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt. Nữ: áo dài)
 • Các Giới – Ban ngành – Đoàn thể có đồng phục: tham gia đoàn rước.

 

 • Phụng vụ Thánh lễ: do Ban Giáo Lý phụ trách phân công người đọc Sách Thánh, Lời nguyện tín hữu và Dâng lễ.

– Chuẩn bị lời nguyện tín hữu và dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

 

 • Giới Người Mẹ: phụ trách xin oi.

 

 • Giới Người Cha:

– Phụ trách trang trí và trải thảm tại Núi Đức Mẹ.

– Sắp xếp hướng dẫn và dành riêng chỗ ngồi cho đoàn rước + cộng đoàn.

(xin thu dọn sau Thánh lễ).

– Phụ trách chiêng trống.

 

 • Ca đoàn: phân công hát trong Thánh lễ.
 • Ban Trật tự: phụ trách trật tự đoàn rước và giữ xe.
 • Ban Âm thanh: phụ trách âm thanh trong Thánh lễ.
 • Ban Ánh sáng: phụ trách ánh sáng trong Thánh lễ.
 • Ban Lễ sinh: phụ trách công việc như thường lệ.

 

Ghi chú:Sau Thánh Lễ, kính mời Đức Cha, Quý Cha đồng tế, Quý Ông bà trong HĐMVGX về Hội trường Giáo xứ để tham dự liên hoan mừng Bổn Mạng Giáo Xứ.

 

KHÁN                                               TM/Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ Chính Tòa

Cha Quản xứ                                                              Phó ban

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                             FX. Nguyễn Văn Hiến