Một tiểu chủng viện ở Burkina Faso bị chiến binh Hồi giáo tấn công
Một tiểu chủng viện ở Burkina Faso bị chiến binh Hồi giáo tấn công
Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” cho biết, tối thứ Năm 10 tháng 2 năm 2022, các […]
Thư Đức Thánh Cha Phanxicô về Năm thánh 2025
Thư Đức Thánh Cha Phanxicô về Năm thánh 2025
Chúng ta phải thổi bùng ngọn lửa hy vọng đã được truyền trao cho mình, đồng thời giúp mọi người lấy lại sức mạnh và sự chắc chắn mới để hướng về tương lai với một tinh thần cởi mở, một tâm hồn tín thác, và tầm nhìn rộng lớn.
ĐTC sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều kết thúc Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu
ĐTC sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều kết thúc Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu
ĐTC sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều kết thúc Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu
Singapore khẳng định các mối quan hệ song phương với Toà Thánh
Singapore khẳng định các mối quan hệ song phương với Toà Thánh
Bộ trưởng Văn hoá của Singapore, ông Youth Edwin Tong đã gặp Đức Thánh Cha tại Vatican trong một cuộc gặp gỡ chính thức nhằm khẳng định các mối quan hệ song phương với Toà Thánh.
Giáo hội Malaysia phối hợp với chính phủ trợ giúp người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
Giáo hội Malaysia phối hợp với chính phủ trợ giúp người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
Giáo hội Malaysia phối hợp với chính phủ trợ giúp người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
Năm 2021 là năm Kitô hữu Ấn Độ chịu nhiều bạo lực nhất
Năm 2021 là năm Kitô hữu Ấn Độ chịu nhiều bạo lực nhất
Năm 2021 là năm Kitô hữu Ấn Độ chịu nhiều bạo lực nhất
Giáo hội Brazil và Caritas Quốc tế kêu gọi cứu trợ cho người dân ở vùng lũ lụt
Giáo hội Brazil và Caritas Quốc tế kêu gọi cứu trợ cho người dân ở vùng lũ lụt
Giáo hội Brazil và Caritas Quốc tế kêu gọi cứu trợ cho người dân ở vùng lũ lụt
Một giáo phận của Ý tạm thời bỏ việc chọn cha mẹ đỡ đầu Rửa tội và Thêm sức
Một giáo phận của Ý tạm thời bỏ việc chọn cha mẹ đỡ đầu Rửa tội và Thêm sức
Một giáo phận của Ý tạm thời bỏ việc chọn cha mẹ đỡ đầu Rửa tội và Thêm sức
ĐTC Phanxicô: Thiên chức làm cha làm mẹ là sự viên mãn của đời người
ĐTC Phanxicô: Thiên chức làm cha làm mẹ là sự viên mãn của đời người
ĐTC Phanxicô: Thiên chức làm cha làm mẹ là sự viên mãn của đời người
Cha sở chạy đường trường ở Đức giúp 135.000 Euro cho 9 dự án từ thiện
Cha sở chạy đường trường ở Đức giúp 135.000 Euro cho 9 dự án từ thiện
Cha sở chạy đường trường ở Đức giúp 135.000 Euro cho 9 dự án từ thiện
ĐẦU TRANG