Vào lúc 08h00 sáng Chủ Nhật, ngày 08/04/2023, các em thiếu nhi Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng hân hoan tham dự Thánh Lễ mừng Chúa Sống Lại do cha Phụ tá Fx. Lê Đông Nhật chủ sự.

Sau Thánh Lễ, các em Thiếu Nhi di chuyển qua nhà Dòng Phaolo để vui chơi Mừng Lễ Chúa Phục Sinh.

Trong buổi vui chơi Mừng Lễ Chúa Phục Sinh có sự hiện diện của Cha Bonaventura Mai Thái – Tổng Đại Diện kiêm Quản xứ Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng và 2 cha Phụ tá Dominico Nguyễn Văn Hiển cùng với cha Fx. Lê Đông Nhật tham dự.

Hình: Phero Chính – Phero Tùng
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.