Trong tâm tình tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giêsu, yêu thương từ ái với mọi loài. Tình yêu Chúa là vô tận, yêu con người cho đến cùng. Mỗi người đón nhận tình yêu Chúa, cũng biết trao ban tình yêu cho anh chị em. Cách riêng mời gọi Linh mục “bén rễ” vào Thiên Chúa trong tin tưởng, mến yêu và phục vụ, tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa và qui tụ Dân Thiên Chúa.

Lúc 05g30 thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023, tại nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa, Bổn mạng Giáo phận Đà Nẵng và Truyền chức Linh mục cho 03 thầy Phó tế:

01. Thầy Giuse NGUYỄN PHỐT NHỰT, thuộc Giáo xứ Phú Hạ.

02. Thầy Phêrô TRẦN CÔNG PHI, thuộc Giáo xứ Phú Hạ.

03. Thầy Antôn Maria TRẦN VĂN QUỐC, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Đây là niềm vui của toàn thể Giáo phận, cùng hiệp dâng lời tạ ơn Tình Yêu Thiên Chúa đã bao bọc chở che Giáo phận trong 60 năm qua (1963-2023), và niềm vui hơn khi có thêm 03 Linh mục cho Chúa, cho Giáo Hội, cho Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và quê hương. Các Linh mục thông phần vào chức Tư tế của Chúa Kitô, phục vụ Dân Chúa, dấn thân cho “cánh đồng truyền giáo” tại Giáo phận Đà Nẵng.

Trong dịp này, trước lúc kết thúc Thánh lễ, Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo – Chưởng Ấn Tòa Giám mục đã công bố Quyết định số 12/2023/GM/QĐ của Đức Giám mục Giáo phận ký ngày 16/6/2023, về việc thành lập 05 tân Giáo xứ và 01 tân Giáo Họ biệt lập:

1. Giáo xứ LỘC HÒA, thuộc Giáo hạt Hòa Vang. Địa chỉ: thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng. Trước đây là Giáo họ của Giáo xứ Phú Thượng.

2. Giáo xứ MÔNG TRIỆU, thuộc Giáo hạt Hòa Vang. Địa chỉ: thôn 01, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng. Trước đây là Giáo họ của Giáo xứ Hòa Ninh.

3. Giáo xứ CẨM SƠN, thuộc Giáo hạt Trà Kiệu. Địa chỉ: Thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trước đây là giáo họ của Giáo xứ Lệ Sơn.

4. Giáo xứ ĐẠI HIỆP, thuộc Giáo hạt Trà Kiệu. Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trước đây là Giáo họ của Giáo xứ Ái Nghĩa.

5. Giáo xứ PHƯỚC KIỀU, thuộc Giáo hạt Hội An. Địa chỉ: phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trước đây là Giáo họ của Giáo xứ Hội An.

6. Nâng giáo họ Chiêm Sơn, trước đây thuộc Giáo xứ Trà Kiệu, thành Giáo họ biệt lập CHIÊM SƠN. Địa chỉ: thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tách 02 Giáo họ La Tháp và Phú Nhuận khỏi Giáo xứ Trà Kiệu và sáp nhập vào Giáo họ biệt lập Chiêm Sơn.

Xin tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu gìn giữ ban nhiều ơn cho các Linh mục, trong đời sống, trong tác vụ và thánh hóa Giáo phận. Để tất cả các thành phần Dân Chúa cùng hiệp thông trong Chúa Thánh Thần, trong cùng nhiệm thể Chúa Kitô, thực thi quyết nghị của Công Nghị Giáo Phận hôm ngày 01/7/2022. Tất cả thành phần Dân Chúa củng cố sự hiệp thông, hiệp nhất, cùng sống đức tin, cùng tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Bài: Tôma Trương Văn Ân.
Hình: Đaminh Cao Thuyên.
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.