THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 22 NĂM PHONG CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN

Ngày 05 tháng 3 năm 2000, tại Rôma, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong thầy giảng Anrê Phú Yên, người chứng thứ nhất của Hội Thánh Việt Nam, lên bậc Chân Phước.

Để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm mừng 22 năm phong Chân Phước Anrê Phú Yên, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã chủ sự Thánh lễ tại Đền Thánh Anrê Phú Yên, Giáo họ Phước Kiều, vào lúc 17g30, thứ Bảy, 05/3/2022.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.