Lúc 9g30 sáng 28.10.2023, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng, trong tâm tình tri ân và hiệp thông. Cùng quy tụ về nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, để hiệp thông với Đức Cha Giuse, Vị mục tử thứ V của Giáo phận, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Trà Kiệu, Chân Phước An-rê Phú Yên và Chư Thánh, đã ban muôn ơn cho Đức Cha Giuse trong sứ vụ hơn 7 năm Giám mục Giáo phận Đà Nẵng (4.2016-10.2023).

Ngay đầu Thánh lễ, Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo công bố Sắc Chỉ của Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng, về việc Bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân làm Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng. Cộng đoàn hiện diện vui mừng với ý Chúa trong Sứ vụ mới của Ngài, và bùi ngùi tri ân Đức Cha, vì những Ơn Chúa qua Đức Cha đến với Giáo phận. Người bạn ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai Tôi:” …. Của Tốt lành…. Chia cho người khác với… như vậy mới đúng với câu châm ngôn Giám mục của Đức Cha : Đến Với Muôn Dân”

Trong Thánh lễ, Đức Cha nói lên tâm tình tri Ân Thiên Chúa, Mẹ Trà Kiệu, các Thánh Tử Đạo Việt Nam vì muôn ơn đã ban cách đặc biệt cho Ngài trong sứ vụ Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Đồng thời Đức Cha mời gọi mỗi người sống yêu mến Thiên Chúa và mọi người, dám tin vào Lời Chúa và những dấu chỉ Chúa cho. Khao khát được Chúa biến đổi và làm biến đổi anh chị em nơi mình đang sống và làm việc. Đức Cha cũng nói đến những khó khăn thử thách trong hành trình làm con Chúa… nhưng luôn tín thác vào sự quan phòng và tình yêu thương của Thiên Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Bonaventura Mai Thái – Đại diện Giám quản, Quản xứ Chính Tòa đã đại diện cộng đoàn Dân Chúa có lời tri ân Đức Cha, vì muôn ơn Chúa xuống với con cái  giáo phận, qua đôi tay, qua lời huấn từ dạy dỗ và tấm lòng từ ái của Đức Cha. Dưới sự dẫn dắt của Đức Cha, Giáo phận Đà Nẵng có những phát triển tốt đẹp, trong sự hiệp nhất, hiệp thông và sứ vụ loan báo Tin Mừng. Cha cũng Đại diện cộng đoàn nghẹn ngào nói lời xin lỗi Đức Cha vì những điều mỗi người vì vô tình hay hữu ý làm phiền lòng Đức Cha. Đồng thời hứa tiếp tục cầu nguyện cho Đức Cha trong sứ vụ mới, sứ vụ Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, sứ vụ “Đến Với Muôn Dân”.

Đáp từ, với tâm tình yêu mến, Đức Cha cám ơn sự cộng tác hiệp thông, hiệp hành trong sứ vụ loan báo Tin mừng của Quí Cha, quí Tu sĩ và mọi thành phần trong cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Đức Cha cũng không quên cám ơn tất cả những người bằng nhiều cách khác khau hiệp thông cộng tác trong gia đình Giáo phận, trong sứ vụ Giám mục của Ngài tại Giáo phận Đà Nẵng.

Thật sự xúc động khi Đức Cha xin lỗi vì những thiếu sót, hay những dự kiến chưa thể thực hiện được… và nhất là khi Ngài nói : “Từ nay Huy hiệu của Đức Cha…. không được để nơi nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Đà Nẵng nữa, Huy hiệu chỉ dành cho Giám mục Chính Tòa…” Nhưng đối với Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha và Huy hiệu của Đức Cha được gắn trong con tim và tâm trí của mỗi người, người “Hiền Phụ Tốt Lành”. Với tư cách Giám quản, Đức Cha mời gọi Cộng đoàn Giáo phận tiếp tục giữ tinh thần hiệp nhất, hiệp thông, sống Đức tin và loan báo Tin Mừng.

Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Chư Thánh ban muôn ơn hồn xác cho Đức Cha trong Sứ vụ mới mà Thiên Chúa trao phó, để Đức Cha đem tình yêu thương, lòng trắc ẩn, lòng thương xót của Thiên Chúa Đến Với Muôn Dân.

Hình ảnh: Daminh Thuyên
Bài viết: Tôma Trương Văn Ân
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân , sinh 16.6.1957 ,  Giám mục  ngày 3.12.2007 với khẩu hiệu : AD GENTES  “ Đến Với Muôn Dân”. Nhờ Ơn Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh, được Đức Thánh Cha Phanxicô  bổ nhiệm  Giám mục Chính Tòa Gp Đà Nẵng ngày  12.3.2016 và Nhậm chức Giám mục Gp Đà Nẵng ngày 12.4.2016.

Ngày 21.9.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha làm tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế, kiêm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng. Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng rất biết ơn Đức Cha, vì Ơn Chúa qua đôi tay của Đức Cha đến với mỗi người tín hữu : Ơn đời sống Thần Linh qua các Bí tích, qua Lời giảng dạy và đời sống nhân đức. Đức Cha đã thành lập nhiều tân Giáo xứ và xây dựng nhiều cơ sở tốt đẹp trong Giáo phận. Một trường hợp đặc biệt: Đức Cha đã dành nhiều công sức và tâm trí để mời gọi sự cộng tác sẻ chia của cộng đoàn và Ân nhân trong ngoài Giáo phận, cùng hiệp thông hiệp lực cho việc xây dựng một công trình của lòng biết ơn các Linh mục, đó là Nhà Hưu Dưỡng Các Linh Mục Giáo Phận ( khởi công 1.5.2019; khánh thành 4.12.2020) Một  công trình tuyệt đẹp và hiện đại,  mà nhiều năm  Dân Chúa Giáo phận luôn mơ ước , đã thành hiện thực. Công trình này không chỉ là nơi hưu dưỡng các Linh mục lớn tuổi và dưỡng bệnh, mà còn là nơi  lưu trú cho thành viên của các sinh hoạt hội nghị, và các chương trình đào tạo…

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.