Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm Mậu Tuất do cha Quản xứ chủ sự cùng với tham dự đông đảo của cộng đoàn Giáo xứ lúc 17g15, ngày 02/02/2019 tại Núi Đá Đức Mẹ.

Ảnh @Mai Bảo
TT Chính Toà Đà Nẵng

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.