Ngày 08.9.2023, là một ngày rất đẹp Giáo Hội mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria và đây cũng là ngày cha đặc trách giáo lý của giáo xứ đã duyệt chọn cho 6 anh chị dự tòng được lãnh nhận Bí tích Khai tâm Kitô giáo để chính thức là con Thiên Chúa.

Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng vui mừng chào đón các anh chị, đặc biệt là anh Mai Văn Quận và chị Phạm Thị Thanh, anh chị đã chuẩn hôn nhân khác đạo và đã sống 30 năm hôn phối, hôm nay niềm vui vỡ oà. Để có được một quyết định đón nhận Thiên Chúa là Đấng tối thượng để tôn thờ và trở nên con cái của Giáo Hội Công giáo, hai anh chị đã theo học dự tòng và xác tín niềm tin của mình như kết quả ngày hôm nay. Gia đình, giáo họ, giáo xứ và tất cả đều hạnh phúc chúc mừng cho 6 anh chị Tân Tòng.

Xem thêm ảnh tại đây.