Hôm nay 13/10/2018, thứ 7 tuần thứ 3 trong Tháng Mân Côi. Giáo xứ đã có giờ dâng hoa tôn vinh Mẹ do liên Giáo họ Phaolô Bường + Anrê Trông + Giuse Khang cùng phụ trách và do Giáo họ Giuse Khang chủ trì. Sau đó là Thánh Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên.

 

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.