Thượng Hội đồng Giám mục 16 trên thế giới đã bắt đầu vào ngày 10-10-2021 tại nhiều Giáo hội địa phương, do tình hình dịch bệnh nên tại Việt Nam các giáo phận được cử hành khai mạc vào Chúa nhật I Mùa Vọng 28-11-2021.

Cha Phêrô Trần Đức Cường đọc văn thư bổ nhiệm.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận đã trao thư bổ nhiệm quý cha phụ tá cho cha Phêrô Trần Đức Cường, quản xứ Chính Tòa.


Cha Phêrô đọc văn thư bổ nhiệm hai cha Phêrô Nguyễn Quí Khôi và cha Đôminicô Nguyễn Văn Hiển, CRM làm phụ tá giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Sau đó, Thánh lễ Khai mạc THĐGM đã bắt đầu bằng bài hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần” và “Kinh cầu nguyện cho THĐGM”.

Tin và hình: Antôn Thành
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng.