“Chúa chăn nuôi tôi đây hồn tôi vui ngất ngây, đồng xanh đâu thiếu chi Người cho tôi nằm nghỉ. Với cánh tay yêu thương Người là nơi náu nương, dù qua bao khó nguy nào đâu lo lắng gì..”

Thứ Năm ngày 02/11/2023, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng chủ sự hiệp dâng Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Hội Thánh mời gọi chúng ta hướng về những người đã qua đời, đợi chờ ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang để hưởng phúc trường sinh. Vậy cùng kết hợp với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, chúng ta cùng dâng những lời cầu nguyện để được Thiên Chúa chấp nhận Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ông bà, anh chị em đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy mà nay đã qua đời, được chung hưởng vinh quang Chúa muôn đời.

Cuối Thánh Lễ, Cha Bonaventura Mai Thái – Đại diện Giám quản, Quản xứ Chính Tòa đã đại diện cộng đoàn Dân Chúa có lời tri ân và món quà nhỏ tặng Đức Cha, vì muôn ơn Chúa xuống với con cái  giáo phận, qua đôi tay, qua lời huấn từ dạy dỗ và tấm lòng từ ái của Đức Cha.

Đáp từ, với tâm tình yêu mến, Đức Cha cám ơn sự cộng tác hiệp thông, hiệp hành trong sứ vụ loan báo Tin mừng, Đức Cha cũng không quên cám ơn tất cả những người bằng nhiều cách khác khau hiệp thông cộng tác trong gia đình Giáo phận, trong sứ vụ Giám mục của Ngài tại Giáo phận Đà Nẵng.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.