Vào lúc 05g15, sáng thứ Bảy ngày 05/10/2019, cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ chung niềm vui mừng bổn mạng Giới Người Cha (GNC), Lễ Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, chủ sự thánh lễ là cha Phêrô Trần Văn Thuỷ.

Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, sinh 1825 tại Quảng Trị. Ngài là Cai đội, bị xử trảm ngày 6/10/1858 tại An Hòa dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn ông đội Phanxicô Trần Văn Trung lên bậc Chân Phước ngày 02/5/1909. Ngày 19/06/1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 6/10.

Được biết trước đó, 29 và 30/9/2019, để mừng Bổn mạng, GNC đã tổ chức hành hương Mẹ Măng Đen và thiện nguyện ở làng Kondrei tại Giáo phận Kontum.

Hiện nay, GNC với khoảng 30 thành viên, gồm những anh em đã lập gia đình, với tinh thần phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội, Giáo Xứ qua những công việc âm thầm từ lo phụng vụ trong thánh lễ, các công tác chuẩn gần xa ngoài thánh lễ… cho đến những việc không tên không tuổi mỗi khi Giáo Xứ cần.

Sau thánh lễ, quý Cha và Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ đã có bữa điểm tâm với GNC tại Nhà ăn giáo xứ để cảm ơn, chung niềm vui và lắng nghe những tâm sự của các vị.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, ban nhiều phúc lành, đặc biệt là ơn khoẻ mạnh cho các chú các bác trong Giới Người Cha, để luôn được vững tâm phục vụ, chu toàn việc gia đình và việc nhà Chúa.

Chắc chắn trong Giáo Xứ chúng ta không chỉ có 30 anh đã lập gia đình để trở thành thành viên của GNC, ước mong sẽ có thêm nhiều anh em không quản ngại hy sinh để tham gia phục vụ.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.