QUYẾT ĐỊNH
Số 12/2023/GM/QĐ
V/v. THÀNH LẬP CÁC TÂN GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP

Kính gửi: Cha Tổng Đại diện, Cha Đại diện Giám mục;
Quý Cha Hạt trưởng, quý Cha;
Quý Tu sĩ, Chủng sinh;
Quý Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ, Giáo họ;
Và Cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

 • Để vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho phần rỗi của các tín hữu;
 • Căn cứ Bộ Giáo luật Công giáo 1983, điều 515, §2, về quyền hạn của Giám mục Giáo phận trong việc thành lập giáo xứ, giáo họ;
 • Căn cứ vào nhu cầu chăm sóc mục vụ và sự phát triển của Giáo phận;
 • Sau khi đã bàn hỏi, tham khảo ý kiến của Hội đồng Linh mục và các vị hữu
  trách;

Nay Tòa Giám Mục quyết định:
Điều 1: Thành lập 05 tân Giáo xứ có tên sau đây:

 1. Giáo xứ LỘC HÒA, thuộc Giáo hạt Hòa Vang. Địa chỉ: Thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
 2. Giáo xứ MÔNG TRIỆU, thuộc Giáo hạt Hòa Vang. Địa chỉ: Thôn Một (01), xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
 3. Giáo xứ CẨM SƠN, thuộc Giáo hạt Trà Kiệu. Địa chỉ: Thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 4. Giáo xứ ĐẠI HIỆP, thuộc Giáo hạt Trà kiệu. Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 5. Giáo xứ PHƯỚC KIỀU, thuộc Giáo hạt Hội An. Địa chỉ: Phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2: Nâng Giáo họ Chiêm Sơn, trước đây trực thuộc Giáo xứ Trà Kiệu, thành Giáo họ biệt lập CHIÊM SƠN. Địa chỉ: Thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Điều 3: Tách 02 Giáo họ La Tháp và Phú Nhuận khỏi Giáo xứ Trà Kiệu và nhập vào Giáo họ biệt lập Chiêm Sơn. Từ nay, Cha Quản nhiệm Giáo họ biệt lập Chiêm Sơn có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho 02 Giáo họ này.

Điều 4: Quý Cha Quản xứ và Quản nhiệm liên hệ có trách nhiệm thông tri quyết định này đến các tân Giáo xứ và Giáo họ biệt lập; đồng thời tiến hành tổ chức hoặc củng cố Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, hoặc Giáo họ.

Điều 5: Văn phòng Tòa Giám mục hướng dẫn cho các tân Giáo xứ và Giáo họ biệt lập tổ chức Thánh lễ tạ ơn vào thời gian thích hợp.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Làm tại Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2023
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bổn mạng Giáo phận

Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Chưởng ấn
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo