Tối thứ tư 05/04/2023, cộng đoàn giáo xứ Chính toà Đà Nẵng tiếp tục gẫm Các Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu trong các Chặng Đàng Thánh Giá trên đường đến pháp trường, chịu chết trên cây Thánh giá, một hiến tế hy sinh vì tội lỗi của nhân loại trong chương trình cứu độ của Chúa Cha nhân lành với loài người chúng ta.

Lễ đèn 3 đêm nay có sự tham gia của Cha phụ tá Dominico Nguyễn văn Hiển và Thầy giúp xứ cùng các vị đã được phân công.

Đêm gẫm thứ ba được tổ chức tại Hội trường giáo xứ.

Cùng lúc có buổi tĩnh tâm của các Thừa tác viên Thánh Thể trong toàn giáo phận đã tập trung về Nhà thờ Chính toà để dự lễ Phép dầu và nhận lãnh sứ vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đức Cha Giuse giám mục giáo phận đã chủ sự buổi tĩnh tâm và huấn dụ cho các vị TTV, chuẩn bị sốt sắng cho Thánh lễ làm Phép Dầu sáng mai.

Trong không khí rộn rịp, chuẩn bị một cách chu đáo cho Tam nhật Vượt Qua của Mùa Vọng Phục sinh năm nay, cộng đoàn giáo dân Chính toà ĐN nói riêng đã sốt sắng tham dự đầy đủ các nghi thức trong Mùa Vọng Phục sinh, dọn mình để đón nhận Tin Mừng Phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ trần gian.

Phero Siêu – Đaminh Thuyên
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.