Tối ngày 03/04/2023 tại nhà thờ Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng, cộng đoàn Giáo xứ Chính Toà bắt đầu Tuần Thánh với buổi than kinh gẫm các chặng Thương khó Chúa Giêsu đã đi qua để lên núi Can vê chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, hoàn tất việc cứu chuộc nhân loại theo Thánh ý của Đức Chúa Cha.

Đức Cha Giuse Giám mục giáo phận đã bắt đầu đêm than kinh với chặng thứ nhất. Với một âm điệu đặc trưng trong diễn ngâm các việc đau khổ mà Chúa đã chịu, cộng đoàn đã suy gẫm một cách sốt sắng, lắng nghe và thống hối bởi tội lỗi của con người nói chung và mỗi người nói riêng.

Mỗi chặng Thương khó kể lại những khổ hình đau đớn Chúa đã chịu, những lời sỉ nhục của quân lính và dân chúng với Chúa, cùng những sự xót xa của Đức Mẹ và các người phụ nữ nhân đức đi theo cùng Chúa trên con đường chịu nạn…

Đêm than lễ đèn 1 thứ hai Tuần Thánh với đông đảo bà con giáo dân, mọi người đều sốt sắng suy gẫm qua các chặng thương khó mà Chúa Giêsu đã chịu một mình trên đường lên pháp trường, chịu chết trên cây Thánh giá để cứu chuộc chúng ta. “Hiến mạng sống mình vì loài người tội lỗi chúng ta”.

Một sự hy sinh đánh đổi cao quý để giành lấy sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài.

Cùng với Đức Cha Giám mục Giáo Phận Đà Nẵng, tối nay còn có sự tham dự của Cha Phó văn phòng Toà Giám Mục, và các ông bà được phân công phụ trách Gẫm các chặng. Mọi người đều sốt sắng và chu toàn. Lễ đèn sẽ tiếp tục hai đêm nữa trong Tuần Thánh này.

Phero Siêu – Đaminh Thuyên
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng