THÔNG BÁO
(Số 05/T6.2023)

V/v. THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN QUANG SÁCH NHÂN DỊP GIỖ LẦN THỨ 10

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế,
Quý Tu sĩ, Chủng sinh,
Và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em!

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin thông báo:

Nhân dịp lễ Giỗ lần thứ 10 của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, vào lúc 17g15, thứ Sáu, ngày 07 tháng 7 năm 2023.

Xin kính mời quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê.

Thánh lễ sẽ được trực tuyến trên các kênh thông thường của Ban Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng.

Xin chân thành cảm ơn và kính mời.

N.B. Xin quý Cha mang lễ phục tím.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2023
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo