THÔNG BÁO

(Số 01/T8.2021)

V/v. THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM GIÁO VỤ LINH MỤC GP. ĐÀ NẴNG

Kính gửi:     Quý Cha, quý Phó tế,  Quý Tu sĩ, Chủng sinh, và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin thông báo:

Ngày 22 tháng 8 năm 2021, lễ Đức Maria Nữ Vương, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận đã ký quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm giáo vụ mới đối với Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo. Cụ thể như sau:

  1. Đức Cha Giuse chính thức bổ nhiệm Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo làm Trưởng ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận và Giám đốc Tiền Chủng viện Thánh Gioan Đà Nẵng.
  2. Đức Cha Giuse cũng bổ nhiệm Cha Phaolô làm Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng.
  3. Từ ngày Đức Giám mục Giáo phận ký quyết định, Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo chấm dứt chức vụ quản xứ Phước Tường. Tuy nhiên, cho đến khi có linh mục quản xứ mới, Đức Giám mục Giáo phận ủy quyền cho Cha Phaolô tiếp tục quản trị giáo xứ Phước Tường với năng quyền như một một Cha quản xứ.
  4. Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo vẫn tiếp tục phục vụ trong vai trò Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng.

Vậy xin được thông báo và xin cầu nguyện cho Cha Phaolô trong sứ vụ mới.

Xin chân thành cám ơn.

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo