THÔNG BÁO
(Số 01/T03.2023)
V/v. THÁNH LỄ TRỌNG THỂ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE QUAN THẦY ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em,
Hằng năm, vào ngày 19 tháng 3, Phụng vụ Hội Thánh long trọng mừng kính Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria.
Tuy nhiên, năm nay, vì ngày 19 tháng 3 trùng vào Chúa Nhật IV Mùa Chay, cho nên lễ Thánh Giuse sẽ được cử hành vào thứ Hai, ngày 20 tháng 3.

Thánh Giuse là Quan thầy của Hội Thánh Việt Nam, và cũng là Quan thầy của Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, cũng như của Đức Cha Giuse, nguyên Giám mục Giáo phận.

Vì thế, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g15, thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Vậy xin kính mời quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng kính Thánh Giuse, cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam và cho quý Đức Cha.
Thánh lễ cũng sẽ được trực tuyến trên các kênh thông thường của Ban Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng.

Xin chân thành cảm ơn và kính mời.


Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2023
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo