1. Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan

Trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu (Mt 3,16-17)

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các  tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Suy niệm:

Chúa Giêsu khởi đầu sứ mạng cứu độ không phải bằng việc giảng dạy hay làm phép lạ mà bằng việc chịu phép rửa sám hối tại sông Giođan. Chúa là Đấng vô tội, giờ đây sám hối vì tội lỗi của toàn thể nhân loại chúng ta để nhờ đó chúng ta được trở nên công chính (x. 2Cr 5,21). Hành động đó khiến Chúa Cha hài lòng về Con yêu dấu của Ngài vì Người Con đó vâng phục ý Chúa Cha hiến thân mình làm giá chuộc tội cho muôn người (Ga 1,29).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, qua việc Chúa chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa dạy cho chúng con biết Chúa muốn tự hiến thân mình để muôn người được ơn cứu độ. Xin cho chúng con mặc lấy tâm tình của Chúa để chúng con hiến dâng lên Chúa cả cuộc sống chúng con để trở thành những người môn đệ truyền giáo nhiệt thành của Chúa.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xin chuyển cầu cho chúng con, cho chúng con luôn sẵn sàng và nhiệt tâm trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Amen.

2. Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana

Trích Phúc Âm theo thánh Gioan (Ga 2,1-2)

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Suy niệm:

Tiệc cưới Cana thật đặc biệt bởi vì có sự tham dự của Chúa Giêsu và Đức Maria, thân mẫu Người. Nó càng đặc biệt hơn khi, tại đây, Chúa Giêsu đã thực hiện dấu lạ công khai và đầu tiên trong sứ vụ truyền giáo của Ngài. Sự hiện diện của Chúa nơi tiệc cưới Cana và làm phép lạ biến nước lã thành rượu ngon khi họ bị hết rượu cho thấy Chúa quan tâm và muốn cho con người được hạnh phúc. Chính Đức Maria đứng đàng sau dấu lạ đầu tiên này, bằng lời chuyển cầu và bằng việc dẫn dắt người ta đến với Chúa: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, qua việc Chúa làm phép lạ tại tiệc cưới Cana, Chúa sai chúng con đi vào giữa thế gian, để đem tình yêu Chúa là thứ rượu ngon làm cho thế gian thấm nhuần tình yêu, niềm vui, và hạnh phúc tại bàn tiệc Nước Trời. Xin cho chúng con học nơi Chúa để trở nên những môn đệ truyền giáo nhiệt thành của Chúa.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xin chuyển cầu cho chúng con, cho chúng con luôn sẵn sàng và nhiệt tâm trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Amen.

3. Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối

Trích Phúc Âm theo thánh Máccô (Mc 1,14-15)

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Suy niệm:

Nội dung cốt yếu của sứ điệp truyền giáo chính là đây: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Quả thật, mục đích tối hậu của con người là được hạnh phúc trong Nước của Thiên Chúa. Nước ấy đã đến rồi nơi Đức Giêsu Kitô. Người môn đệ truyền giáo có sứ mạng loan báo sứ điệp đó và mời gọi mọi người “sám hối và tin vào Tin Mừng.Đó là từ bỏ những bóng đen tội lỗi trong nếp sống của mỗi người; và sâu rộng hơn, mỗi một nền văn hoá cũng có những mặt tối cần được soi sáng nhờ ánh sáng của Tin Mừng. Truyền giáo không phải là áp đặt một lối sống nào đó lên các nền văn hoá mà làm cho những giá trị Tin Mừng làm cho chúng ngày càng khởi sắc hơn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi loan báo Tin Mừng cứu độ, Chúa nói: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Xin cho chúng con là những môn đệ truyền giáo của Chúa biết rao giảng những giá trị của Tám Mối Phúc Thật trước tiên bằng chính đời sống của chúng con, để thế giới này ngày càng tươi đẹp như lòng Chúa mong muốn.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xin chuyển cầu cho chúng con, cho chúng con luôn sẵn sàng và nhiệt tâm trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Amen.

4. Mầu nhiệm thứ tư: Chúa Giêsu biến hình trên núi

Trích Phúc Âm theo thánh Luca (Lc 9,28-31)

Đang lúc Đức Giêsu cầu nguyện [trên núi], dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem.

Suy niệm:

Giữa ánh sáng chói loà của cuộc hiển dung, hé lộ vinh quang của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Giêsu đàm đạo với hai đại diện của Cựu Ước là ông Môsê và ông Êlia, “về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem” nghĩa là cuộc khổ nạn và cái chết của Người trên thập giá. Chúa Giêsu muốn dạy các tông đồ rằng vinh quang mà các ông vừa thoáng thấy, chỉ có thể tỏ hiện trọn vẹn trong mầu nhiệm Khổ nạn và Phục Sinh của Ngài. Đây cũng là lời nhắc nhở chúng ta rằng truyền giáo không phải bằng những hứa hẹn về vinh quang và quyền lực trần thế, cũng phải bằng những phép lạ hay lợi lộc ở đời này, mà là “rao giảng một Chúa Kitô chịu đóng đinh” và mời gọi đặt niềm tin vào Ngài, là Đấng đã Vượt Qua từ cõi chết đến sự sống muôn đời (x. 1Cr 1,23; 15,12-14).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin mở cho chúng con cặp mắt đức tin như với hai môn đệ làng Emmau, để chúng con hiểu lời Kinh Thánh rằng Chúa “phải chịu khổ hình rồi mới vào vinh quang” (x. Lc 24,26), và xin cho chúng con luôn sẵn sàng rao giảng mầu nhiệm thập giá bằng đời sống hy sinh hiến thân mình phục vụ anh chị em.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xin chuyển cầu cho chúng con, cho chúng con luôn sẵn sàng và nhiệt tâm trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Amen.

5. Mầu nhiệm thứ năm: Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể

Trích thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1Cr 11,23-25)

Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.”

Suy niệm:

Khi lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã tâm sự với các tông đồ: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”  (Ga 15,13). Trước đó, Ngài đã nói với ông Nicôđêmô: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Sứ mạng truyền giáo hệ tại việc loan báo cho thế gian biết rằng họ được chính Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu vô cùng lớn. Và hơn nữa Ngài còn thể hiện tình yêu đó bằng hành động khi Đức Giêsu chịu chết trên thập giá và trở nên lương thực thiêng liêng cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con không thể hoàn thành sứ mạng truyền giáo nếu chính chúng con không cảm nhận tình yêu Chúa bằng việc chiêm ngắm và kết hiệp với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Chúng con xin hiến dâng lên Chúa tình yêu nhỏ bé của chúng con để đáp đền tình yêu cao cả vô biên của Chúa.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xin chuyển cầu cho chúng con, cho chúng con luôn sẵn sàng và nhiệt tâm trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Amen.