18/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A: THIÊN CHÚA CẦN CON NGƯỜI
18/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A: THIÊN CHÚA CẦN CON NGƯỜI
“Này ông Giu-se, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia đã phán qua miệng ngôn sứ.” (Mt 1,20-22)
17/12/22 THỨ BẢY TUẦN 3 MV: CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI
17/12/22 THỨ BẢY TUẦN 3 MV: CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI
Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Ap-ra-ham. (Mt 1,1)
16/12/22 THỨ SÁU TUẦN 3 MV: ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU ĐỘ
16/12/22 THỨ SÁU TUẦN 3 MV: ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU ĐỘ
“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.” (Ga 5,34)
11/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A: NỖI KHẮC KHOẢI CỦA VỊ TIỀN HÔ
11/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A: NỖI KHẮC KHOẢI CỦA VỊ TIỀN HÔ
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,3)
10/12/22 THỨ BẢY TUẦN 2 MV – Đức Mẹ Lô-rét-tô: NHẬN DIỆN VÀ HIỆN THÂN
10/12/22 THỨ BẢY TUẦN 2 MV – Đức Mẹ Lô-rét-tô: NHẬN DIỆN VÀ HIỆN THÂN
“Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn.” (Mt 17,12)
09/12/22 THỨ SÁU TUẦN 2 MV – Th. Gio-an Đi-đa-cô: ĐỪNG CỨNG LÒNG NỮA!
09/12/22 THỨ SÁU TUẦN 2 MV – Th. Gio-an Đi-đa-cô: ĐỪNG CỨNG LÒNG NỮA!
Đức Giê-su nói: “Ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’.” (Mt 11,18-19)
08/12/22 THỨ NĂM TUẦN 2 MV – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: DIỄM LỆ VÌ ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG
08/12/22 THỨ NĂM TUẦN 2 MV – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: DIỄM LỆ VÌ ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
07/12/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MV – Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT: NGHỈ NGƠI TRONG CHÚA
07/12/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MV – Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT: NGHỈ NGƠI TRONG CHÚA
Đức Giê-su nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,28-29)
30/11/22 THỨ TƯ TUẦN 1 MV – Th. An-rê, tông đồ: TIẾNG GỌI LINH THIÊNG
30/11/22 THỨ TƯ TUẦN 1 MV – Th. An-rê, tông đồ: TIẾNG GỌI LINH THIÊNG
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
29/11/22 THỨ BA TUẦN 1 MV: SỐNG TRONG NIỀM VUI
29/11/22 THỨ BA TUẦN 1 MV: SỐNG TRONG NIỀM VUI
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em thấy mà không được thấy.” (Lc 10,23-24)
ĐẦU TRANG