29/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC: SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT!
“Thầy là sự sống lại và là sự sống... Chị có tin thế không?” (Ga 11,26)
28/03/20 THỨ BẢY TUẦN 4 MC: BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO?
“Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.” (Ga 7,53)
27/03/20 THỨ SÁU TUẦN 4 MC: CÁI GIÁ CỦA VIỆC BIẾT THIÊN CHÚA
“Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,29)
26/03/20 THỨ NĂM TUẦN 4 MC: VIỆC LÀM LÀ LỜI CHỨNG
“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36)
25/03/20 THỨ TƯ TUẦN 4 MC Lễ Truyền Tin: THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Ngài thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,28)
24/03/20 THỨ BA TUẦN 4 MC: SỐNG LUẬT YÊU THƯƠNG
Anh ta đi nói với người Do thái biết chính Chúa Giê-su là người đã chữa cho anh ta lành bệnh. Vì thế người Do thái gây sự với Chúa Giê-su, vì Người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. (Ga 5,16)
23/03/20 THỨ HAI TUẦN 4 MC: XIN THÊM ƠN ĐỨC TIN
Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)
22/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC: THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG
“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5)
21/03/20 THỨ BẢY TUẦN 3 MC: ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ VÀ NHẬM LỜI
Người thu thuế đứng đàng xa, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,13)
20/03/20 THỨ SÁU TUẦN 3 MC: TÌNH YÊU MỜI GỌI TÌNH YÊU
“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30)
ĐẦU TRANG