08/04/20 THỨ TƯ TUẦN THÁNH: LÀ MÔN ĐỆ TRUNG TÍN
Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,25)
07/04/20 THỨ BA TUẦN THÁNH: LỜI TUYÊN BỐ HÙNG HỒN
“Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13,37)
06/04/20 THỨ HAI TUẦN THÁNH: CHỊU KHỔ NẠN VỚI CHÚA KI-TÔ
Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,7)
05/04/20 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa: NGƯỜI LÀ AI?
Khi Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.” (Mt 21,10-11)
04/04/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: VƯỢT QUA NỖI SỢ
“Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” (Ga 11,48)
03/04/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHÔNG CHẤP NHẬN!
“Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào […]
02/04/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHIÊM NHƯỜNG NHƯ CHÚA
Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.” (Ga 8,54)
01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: SỰ THẬT ĐEM LẠI TỰ DO
“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31)
31/03/20 THỨ BA TUẦN 5 MC: THẬP GIÁ TÌNH YÊU
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ nhận biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28)
30/03/20 THỨ HAI TUẦN 5 MC: XÉT MÌNH TRƯỚC KHI KẾT ÁN
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7)
ĐẦU TRANG