21/12/22 THỨ TƯ TUẦN 4 MV – Th. Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục: NIỀM VUI TRAO BAN
“Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)
20/12/22 THỨ BA TUẦN 4 MV: CUỘC GẶP GỠ CÓ MỘT KHÔNG HAI
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,35)
19/12/22 THỨ HAI TUẦN 4 MV: ĐỨC TIN ĐƯỢC THANH LUYỆN
“Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” (Lc 1,20)
18/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A: THIÊN CHÚA CẦN CON NGƯỜI
“Này ông Giu-se, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia đã phán qua miệng ngôn sứ.” (Mt 1,20-22)
17/12/22 THỨ BẢY TUẦN 3 MV: CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI
Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Ap-ra-ham. (Mt 1,1)
16/12/22 THỨ SÁU TUẦN 3 MV: ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU ĐỘ
“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.” (Ga 5,34)
11/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A: NỖI KHẮC KHOẢI CỦA VỊ TIỀN HÔ
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,3)
10/12/22 THỨ BẢY TUẦN 2 MV – Đức Mẹ Lô-rét-tô: NHẬN DIỆN VÀ HIỆN THÂN
“Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn.” (Mt 17,12)
09/12/22 THỨ SÁU TUẦN 2 MV – Th. Gio-an Đi-đa-cô: ĐỪNG CỨNG LÒNG NỮA!
Đức Giê-su nói: “Ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’.” (Mt 11,18-19)
08/12/22 THỨ NĂM TUẦN 2 MV – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: DIỄM LỆ VÌ ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
ĐẦU TRANG