13/03/23 THỨ HAI TUẦN 3 MC: QUÊ HƯƠNG, CHÙM KHẾ NGỌT
“Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24)
03/01/23 THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH – Thánh Danh Chúa Giê-su: ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)
01/01/23 CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS – Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa: KẾT HIỆP VỚI CHÚA
Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,19)
25/12/22 ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
24/12/22 THỨ BẢY TUẦN 4 MV – Vọng lễ Chúa Giáng Sinh: NGÀI ĐẾN LÀM GÌ?
Sứ thần nói với ông Giu-se: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,21)
22/12/22 THỨ NĂM TUẦN 4 MV: KINH NGHIỆM VỀ THIÊN CHÚA
“Linh hồn ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)
21/12/22 THỨ TƯ TUẦN 4 MV – Th. Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục: NIỀM VUI TRAO BAN
“Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)
20/12/22 THỨ BA TUẦN 4 MV: CUỘC GẶP GỠ CÓ MỘT KHÔNG HAI
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,35)
19/12/22 THỨ HAI TUẦN 4 MV: ĐỨC TIN ĐƯỢC THANH LUYỆN
“Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” (Lc 1,20)
ĐẦU TRANG