16/03/23 THỨ NĂM TUẦN 3 MC: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA TA
“Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Mt 11,20)
15/03/23 THỨ TƯ TUẦN 3 MC: TÌNH YÊU LÀ NỀN TẢNG CỦA LUẬT
“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
14/03/23 THỨ BA TUẦN 3 MC: THIÊN CHÚA ĐAU LÒNG
Tên đầy tớ sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (Mt 18,26-27)
13/03/23 THỨ HAI TUẦN 3 MC: QUÊ HƯƠNG, CHÙM KHẾ NGỌT
“Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24)
03/01/23 THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH – Thánh Danh Chúa Giê-su: ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)
01/01/23 CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS – Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa: KẾT HIỆP VỚI CHÚA
Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,19)
25/12/22 ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
24/12/22 THỨ BẢY TUẦN 4 MV – Vọng lễ Chúa Giáng Sinh: NGÀI ĐẾN LÀM GÌ?
Sứ thần nói với ông Giu-se: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,21)
22/12/22 THỨ NĂM TUẦN 4 MV: KINH NGHIỆM VỀ THIÊN CHÚA
“Linh hồn ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)
ĐẦU TRANG