THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN-NĂM B
09/6/2024

  1. Lúc 19g30 tối  thứ Ba 11/6/2024, Ban Lễ Sinh Tĩnh Tâm để mừng Lễ Thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng Ban Lễ sinh vào lúc 17g15 chiều thứ Tư 12/6/2024.
  2. Lúc 19g30 tối  thứ Tư 12/6/2024, Giáo họ Augustinô Huy Tĩnh Tâm để mừng lễ Thánh Augustino Phan Viết Huy, Bổn mạng giáo họ vào lúc 17g15 chiều thứ Năm 13/6/2024.
  3. Thứ Năm 13/6/2024, Lễ Nhớ Thánh Antôn Padova, Bổn mạng Cha nguyên Tổng Đại Diện Trần Văn Trường, Đoàn Phan Sinh, Giáo viên Công giáo và 104 anh em. Đoàn Phan Sinh tĩnh tâm lúc 19g30 tối thứ tư 12/6/2024 để mừng lễ Thánh Antôn vào lúc 05g00 thứ Năm 13/6/2024.
  4. Lúc 17g15 chiều thứ Sáu 14/6/2024.  Thánh lễ Tạ ơn của 03 Tân Linh mục : Inhaxiô Lê Quí Nhạt, Philipphê Phạm Cảnh Phúc và Phêrô Trần Lê Quốc Thanh.
  5. Giáo Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lớp Giáo lý Hôn nhân vào ngày 10/6/2024 và lớp Giáo lý Dự tòng vào ngày 18/6, xin lấy đơn tại nhà sách Chính Tòa. (Xem chi tiết tại các bảng thông báo)
  6. Bệnh viện Mắt Việt An Đà Nẵng có tổ chức khám tầm soát mắt miễn phí cho giáo dân, thời gian vào các ngày thứ hai hằng tuần. Xin liên hệ với Ban BAXH-Caritas để đăng ký, lập danh sách để tiện sắp xếp phù hợp.