THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
10/3/2024

  1. Lúc 19g30 thứ Bảy ngày 09/3/2024, Giáo họ Đaminh Cẩm tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn tham dự lễ Thánh Đaminh Cẩm, bổn mạng giáo họ.
  2. Lúc 05g00 thứ Hai ngày 11/3/2024, Thánh lễ kính Thánh Đaminh Cẩm, bổn mạng giáo họ. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện
  3. Từ thứ Hai (11/3) đến thứ Bảy (16/3), Giáo họ Augustinô Huy trực phụng vụ và phụ trách Chầu Thánh Thể sau lễ 17g15 thứ Năm 14/3.
  4. Lúc 19g30 thứ Sáu (15/3): Gẫm Đàng Thánh Giá ngoài trời do hai Giáo họ Đaminh Cẩm & Phêrô Lựu phụ trách.
  5. Thứ Ba 19/3/2024, kính trọng thể Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria: Quan Thầy của Hội Thánh Việt Nam, cũng là Quan Thầy của Đức Cha Giuse, Tổng Giám Mục phó TGP Huế, Giám quản Tông Tòa GP Đà Nẵng và của Đức Cha Giuse, nguyên Giám mục Giáo phận. Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse sẽ do Đức Cha Giuse, Giám quản Tông Tòa chủ sự vào lúc 17g15 cùng ngày tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Kính mời Cộng đoàn đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng kính Thánh Giuse, cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam và Quý Đức Cha.