THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
03/3/2024

  1. Chúa nhật (03/3), sau Lễ Thiếu nhi, có rửa tội cho trẻ em.
  2. Từ thứ Hai (04/3) đến thứ Bảy (09/3), Giáo họ Micae Hy trực phụng vụ
  3. Thứ Hai 04/3 lúc 17g00, thánh lễ Tạ Ơn Mừng 24 năm tôn phong Chân Phước Anrê Phú Yên bổn mạng các giáo lý viên tại Đền Thánh Anrê Phú Yên Phước Kiều, do Đức Cha Giuse Giám quản Giáo Phận chủ sự. Kính mời quý công đoàn tham dự để mừng ngày kỷ niệm đáng nhớ này.
  4. Các em Thiếu nhi sẽ sám hối và lãnh bí tích hòa giải lúc 19g00 Thứ Tư ngày 06/3, xin phụ huynh nhắc nhở và tạo mọi điều kiện để các em tham dự đông đủ và đúng giờ.
  5. Lúc 19g30 thứ Năm 07/3, Chầu Thánh Thể đầu tháng do Ban Giáo lý phụ trách
  6. Lúc 19g30 thứ Sáu (08/3): Gẫm Đàng Thánh Giá ngoài trời do hai Giáo họ Micae Hy & Augustinô Huy phụ trách.