Chúa nhật hôm nay là một ngày trọng đại đối với 73 em trong Giáo xứ lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng.
Thánh lễ do Cha phó 1 Giuse Nguyễn Thanh Tùng chủ tế và ban bí tích Mình Thánh Chúa cho các em.
Trước đó, Cha phó 2 Giuse Phạm Phi Phong thay mặt Cha quản xứ đã cùng chụp ảnh lưu niệm với các em và gia đình tại tiền đường nhà thờ.

——-
© Truyền thông Chính tòa Đà Nẵng.

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.