THÔNG BÁO

(Số 02/T6.2021)

V/v. RAO ĐIỀU TRA CÁC ỨNG VIÊN TRƯỚC KHI CHỊU CHỨC LINH MỤC

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa,

Theo chương trình chung của Giáo phận, trong thời gian đến, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ truyền chức Linh mục cho các Thầy Phó tế có tên dưới đây:

 1. Thầy Phêrô NGUYỄN QUÍ KHÔI
  Thuộc Giáo xứ Phú Hương
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Hòa Lâm.
 2. Thầy Ambrôsiô NGUYỄN QUANG MINH
  Thuộc Giáo xứ Trà Kiệu
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Hoằng Phước.
 3. Thầy Giacôbê HỨA THANH THỊNH
  Thuộc Giáo xứ Hà Lam
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Trà Kiệu.
 4. Thầy Antôn VÕ NGỌC VĨNH
  Thuộc Giáo xứ Hòa Lâm
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Tam Kỳ.
 5. Tu sĩ Antôn Claret M. TRẦN VĂN GIANG
  Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Chính Tòa.
 6. Tu sĩ Đôminicô M. NGUYỄN VĂN HIỂN
  Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Phước Tường.

Chiếu theo Giáo Luật năm 1983, điều 1051, triệt 02, các ứng viên tiến chức phải được thông báo cho cộng đoàn Dân Chúa để điều tra trước khi lãnh nhận thánh chức Linh mục. Chính vì thế, xin quý Cha Quản xứ, Quản nhiệm và các cộng đoàn dòng tu cho rao điều tra trong các Thánh lễ Chúa Nhật và niêm yết thông báo này trong 03 tuần: 13/6 ; 20/6 và 27/6 năm 2021.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý Thầy; và nếu thấy quý Thầy có điều gì ngăn trở cho việc lãnh nhận thánh chức Linh mục, thì buộc lương tâm, phải trình cho Đức Giám Mục Giáo Phận.

Xin chân thành cám ơn.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2021
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo