TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
156 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam – Đt: (084.236) 3826628 – Fax: 3871856
Email: vptgmdn@gmail.com ; Website: www.giaophandanang.org

 

BẢNG PHÂN NHIỆM
TANG LỄ CHA GIOAKIM TRẦN KIM THƯỢNG

 

I. BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

01. Cha Bonaventura Mai Thái, TĐD, trưởng ban

02. Cha Phaolô Đoàn Quang Dân, Hạt trưởng Hòa Vang, quản xứ An Ngãi

03. Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo, Chánh văn phòng TGM

04. Cha Giuse Nguyễn Kinh, quản lý Giáo phận

05. Cha Simon Hứa Thanh Tuyên, Ban phụng vụ

06. Cha Phêrô Trần Đức Cường, quản xứ Chính Tòa

07. Cha Giacôbê Hứa Hùng Quang, quản xứ Cẩm Lệ

08. Cha Simon Nguyễn Can Trường, quản xứ Hòa Khánh

09. Cha Antôn Nguyễn Thanh Vũ, quản xứ An Sơn, người con thiêng liêng

 

II. PHÂN NHIỆM CỤ THỂ

1. Nghi thức khâm liệm và Thánh lễ cầu hồn (09g30, thứ Bảy, 20/3/2021)

1.1 Nghi thức khâm liệm

– Chủ sự: Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận

– Giúp nghi lễ: 02 thầy giúp xứ

– Hát: Ca đoàn Gx. Cẩm Lệ

– Kèn tây: Gx. Chính Tòa

– phụ trách khâm liệm: Trợ tang Gx. Chính Tòa

– Nghi lễ: Cha trưởng ban Phụng tự Giáo phận

 

1.2. Thánh lễ cầu hồn

– Chủ sự: Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận

– Giảng lễ: Cha Tổng Đại diện

– Hát lễ: Ca đoàn Gx. Cẩm Lệ

– Bài đọc 1: 01 thân nhân

2. Phụ trách các giờ lễ viếng (Từ 12g00, thứ Bảy, 20/3/2021 đến 21g00, Chúa Nhật,

21/3/2021)

 

2.1 Thứ Bảy, 20/3/2021, từ 12g00 đến 18g00: Giáo xứ Cẩm Lệ

– Quý Cha đồng hành: + Cha Giacôbê Hứa Hùng Quang

+ Cha GB. Phan Đình Lượng

 

2.2 Thứ Bảy, 20/3/2021, từ 18g00 đến 21g00: Giáo xứ Chính Tòa

– Quý Cha đồng hành: + Cha Phêrô Trần Đức Cường

+ Cha Phêrô Trần Văn Thủy

 

2.3 Chúa Nhật, 21/3/2021, từ 06g00 đến 12g00: Giáo xứ An Ngãi

– Quý Cha đồng hành: + Cha Phaolô Hồ Quang Phúc

+ Cha Đaminh Trần Ngọc Huy

 

2.4 Chúa Nhật, 21/3/2021, từ 12g00 đến 18g00: Giáo xứ Hòa Khánh

– Quý Cha đồng hành: + Cha Simon Nguyễn Can Trường

+ Cha Phanxicô A. Lưu Văn Hoàng

 

2.5 Chúa Nhật, 21/3/2021, từ 18g00 đến 21g00: Giáo xứ Chính Tòa

– Quý Cha đồng hành: + Cha Phêrô Trần Đức Cường

+ Cha Phêrô Trần Văn Thủy

 

Trong thời gian này, xin quý Giáo xứ được phân chia, phụ trách các công việc sau:

– Đọc kinh cầu hồn

– Cử hành 01 Thánh lễ cầu hồn (chỉ buổi sáng và buổi chiều)

– Cử người đứng 04 góc linh cửu

– Cử người hướng dẫn các đoàn đến viếng

– Trực bàn tiếp tân: Giáo xứ Chính Tòa

Lưu ý vị trí gửi xe khi đến viếng và Thánh lễ an táng Cha cố Gioakim như sau:

– Xe gắn máy và xe ô-tô (04-07 chỗ): sân Tòa Giám Mục

– Xe trên 07 chỗ: bãi đỗ xe trước nhà hát Trưng Vương

3. Nghi thức di quan (06g45, thứ Hai, 22/3/2021)

– Chủ sự: Cha Tổng Đại diện Bonaventura

– Giúp nghi lễ: 02 thầy giúp xứ

– Phụ trách di quan: Trợ tang Gx. Hòa Khánh

– Kèn tây: Gx. Chính Tòa

– Cầm các vòng hoa: 03 giáo xứ: Hòa Khánh, An Ngãi, Cẩm Lệ: mỗi xứ 10 người.

 

Cha Philipphê Trương Văn Long phụ trách

 

4. Thánh lễ An táng (07g00, thứ Hai, 22/3/2021)

– Chủ sự và giảng lễ: Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận

– Hát lễ: Ca đoàn Gx. An Ngãi

– Bài đọc 1: 01 thân nhân (Nam)

– Bài đọc 2: Gx. Cẩm Lệ (Nữ)

– Tin Mừng: 01 phó tế

– Lời nguyện tín hữu: 01 phó tế

– Nói lời tiễn biệt: Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

– Nghi thức từ biệt: Cha Phaolô M. Trần Quốc Việt

– Lời cảm ơn: Đại diện linh tông – huyết tộc

– Kèn tây: Gx. Chính Tòa

– Di quan ra xe: Trợ tang Gx. Hòa Khánh

– Điều hành đoàn xe: Cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng

5. Nghi thức hạ huyệt (tại nghĩa trang linh mục)

– Cử hành nghi thức : Cha Phaolô Đoàn Quang Dân

– Hát : Ca đoàn Gx. An Ngãi

– Kèn tây: Gx. Chính Tòa

– Hạ huyệt: Trợ tang Gx. An Ngãi

 

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2021

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

 

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Số 18/2021/TB/GXCT

 

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG

CỐ LINH MỤC GIOAKIM TRẦN KIM THƯỢNG

Kính gửi: Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng

Theo Bảng phân nhiệm của Tòa Giám Mục Đà Nẵng về việc tổ chức Tang

lễ Cha Gioakim Trần Kim Thượng, Giáo xứ Chính Tòa phân công 12 Giáo họ và

các Ban – Đoàn thể phụ trách các công việc như sau:

 

BAN THƯỜNG TRỰC: trong các ngày từ thứ Bảy 20/03/2021 đến 21/03/2021

1.Thứ Bảy 20/03/2021:

Buổi sáng:

– 08g00 – 11g30: Ông Hồ Quang Thái (BTV)

Buổi chiều:

– 14g00 – 17g15: Bà Lưu Thị Thu Thủy (BTV)

Buổi tối:

– 19g00 – 21g00: Chị Trần Thị Phương (BPV)

 

Bà Phạm Thị Tuyết Anh (Ủy viên Giáo lý)

 

2. Chúa nhật 21/03/2021:

Buổi sáng:

– 08g00 – 11g30: Ông Nguyễn Văn Hiến (BTV)

Buổi chiều:

– 14g00 – 17g15: Ông Lê Hùng (BTV)

Buổi tối:

– 19g00 – 21g00: Chị Trần Thị Phương (Ban Phụng vụ)

Bà Phạm Thị Tuyết Anh (Ủy viên Giáo lý)

 

I. PHÂN CÔNG:

1. Ban Trợ táng Chính Tòa:

– Chuẩn bị hội trường, giường, khăn trải trắng, hoa, lư hương, nến,…

– Vệ sinh, thay lễ phục, … cho Cha Gioakim.

– Cùng đi với Cha quản lý Giáo phận mua quan tài, tang phục, băng tang nhỏ và

các vật dụng để tẩm liệm. Phụ trách việc tẩm liệm.

2. Giáo xứ Chính Tòa:

– Hợp đồng làm mái che trước hội trường.

3. Ban Âm thanh Chính Tòa:

– Chuẩn bị trước hệ thống âm thanh bên trong, bên ngoài hội trường và trước

tiền đường.

4. Ban Trật tự Chính Tòa + Giới Người Cha + Nhân viên Bảo vệ:

– Phân công thành viên giữ trật tự khu vực tang lễ, hướng dẫn khách đến viếng

về nơi đậu xe .v.v…

 

II. NGHI THỨC KHÂM LIỆM VÀ THÁNH LỄ CẦU HỒN NGAY SAU KHÂM LIỆM:

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách 09g30 Thứ Bảy 20/03/2021

 

Phụ trách công việc khâm liệm Ban Trợ táng Gx. Chính Tòa

Hát trong nghi thức Ca Đoàn Giáo xứ Cẩm Lệ

Thổi kèn trong nghi thức Ban Kèn Giáo xứ Chính Tòa

Giúp trong Nghi thức Quý Thầy

Ban Lễ sinh Gx. Chính Tòa

III. GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHÂN CÔNG TRỰC ĐÓN TIẾP VÀ TIẾP TÂN:

1. Phân công mỗi ca trực đón tiếp 02 người: lo việc tiếp đón và giúp tiếp

nước các đoàn khách đến viếng, tại phòng khách nhà xứ Chính Tòa, từ thứ

Bảy 20/03/2021 đến Chúa nhật 21/03/2021.

Lưu ý: 01 người tiếp đón khách đến viếng, sau đó mời vào phòng khách nhà xứ

dùng nước, và 01 người lo chuẩn bị tiếp nước tại phòng khách nhà xứ.

 

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách

Thứ Bảy 20/03/2021

từ 07g30 đến 21g30

 

Phân công thành viên luân phiên

lo tiếp đón và tiếp nước Giới Người Mẹ

 

Chúa nhật 21/03/2021

từ 07g30 đến 21g30

 

Phân công thành viên luân phiên

lo tiếp đón và tiếp nước Hội Lêgiô

 

2. Phân công mỗi ca trực Bàn Tiếp tân 02 người: 01 người ghi tên vào Sổ

Tang, 01 người chuẩn bị khay và vào hội trường thắp hương cho khách đến

viếng.

Lưu ý các Đơn vị trực Bàn Tiếp tân: đến cuối giờ, xin Đơn vị trực tổng kết Sổ

Tang, và ký tên bàn giao cho Đơn vị trực tiếp theo. Đơn vị nào trực phiên cuối

cùng, sẽ tổng kết Sổ Tang và bàn giao cho vị Thường trực của Ban Thường Vụ.

 Thứ Bảy, ngày 20 tháng 03 năm 2021:

 

Thời gian 12 GIÁO HỌ PHỤ TRÁCH

09g30 – 10g30 Ban Điều hành Gh. Đaminh Khảm

10g30 – 11g30 Ban Điều hành Gh. Phaolô Lộc

11g30 – 12g30 Ban Điều hành Gh. Đaminh Cẩm

12g30 – 13g30 Ban Điều hành Gh. Phêrô Lựu

13g30 – 14g30 Ban Điều hành Gh. Micae Hy

14g30 – 15g30 Ban Điều hành Gh. Augustinô Huy

15g30 – 16g30 Ban Điều hành Gh. Anê Thành

16g30 – 17g30 Ban Điều hành Gh. Giuse Viên

17g30 – 18g30 Ban Điều hành Gh. Emmanuel Triệu

18g30 – 19g30 Ban Điều hành Gh. Phaolô Bường

19g30 – 20g30 Ban Điều hành Gh. Anrê Trông

20g30 – 21g30 Ban Điều hành Gh. Giuse Khang

 

 Chúa nhật, ngày 21 tháng 03 năm 2021:

 

Thời gian GIỚI – BAN – ĐOÀN THỂ PHỤ TRÁCH

07g30 – 09g30 Đoàn Phan Sinh

09g30 – 11g30 Ban Giáo lý

11g30 – 13g30 Ban Bác ái Xã hội – Caritas

13g30 – 15g30 Chương trình Thăng tiến Hôn nhân

15g30 – 16g30 Thừa Tác viên Thánh Thể

16g30 – 17g30 Ban Phụ huynh Giáo lý

17g30 – 18g30 Hội Bác Ái Vinh Sơn

18g30 – 19g30 Giới Người Cha

19g30 – 20g30 Giới Trẻ

20g30 – 21g30 Giới Người Mẹ

 

IV. GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHÂN CÔNG TRỰC VÀ CẦU KINH:

1. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 03 năm 2021:

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách giờ kinh

18g00 – 19g00 Cầu kinh Đoàn Phan Sinh + Hội Lêgiô

19g00 – 20g00 Cầu kinh Giới Trẻ + Thăng Tiến Hôn Nhân

20g00 – 21g00 Cầu kinh Giới Người Mẹ

2. Chúa nhật, ngày 21 tháng 03 năm 2021:

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách giờ kinh

18g00 – 19g00 Cầu kinh Ban Giáo Lý + Phụ huynh Giáo lý

19g00 – 20g00 Cầu kinh Ban Caritas + Hội Bác Ái Vinh Sơn

20g00 – 21g00 Cầu kinh Giới Người Cha

V. DI QUAN VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG (Thứ Hai, ngày 22/03/2021):

Thời

gian Nội dung Đơn vị phụ trách

 

06g45

 

DI QUAN từ hội trường

sang nhà thờ Ban Trợ Tang Giáo xứ Hòa Khánh

Sắp xếp các vòng hoa

trước tiền đường nhà thờ Ban Trật tự Giáo xứ Chính Tòa

Thổi kèn trong Nghi thức

Di quan Ban Kèn Giáo xứ Chính Tòa

07g00 Thánh lễ An táng Ca đoàn Giáo xứ An Ngãi

Ban Kèn Giáo xứ Chính Tòa

Di quan ra xe Ban Trợ Tang Giáo xứ Hòa Khánh

 

Hạ huyệt

 

Ca đoàn Giáo xứ An Ngãi

Ban Kèn Giáo xứ Chính Tòa

Ban Trợ Tang Giáo xứ An Ngãi

 

ĐOÀN RƯỚC DI QUAN VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG:

 

 

 Sắp xếp đoàn rước : Ban Phụng Vụ Giáo phận.

 Thánh Giá – Đèn hầu (mặc Quốc phục): có mặt tại Nhà Tang lúc 06g15 để

kịp chuẩn bị.

– Thánh giá: Ông Luyến (Gh. Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ông Thu (Gh. Phaolô Lộc) – Ông Bình (Gh. Giuse Viên)

 Tham gia đoàn rước: kính mời toàn thể quý chức trong HĐMVGX cùng

tham gia đoàn rước.

 

Trang phục: Nam: âu phục – cà-vạt Nữ: áo dài trắng.

 

 Ông Ngọc (UV.Phụng vụ): sắp xếp thứ tự đoàn rước di quan từ Hội trường

vào nhà thờ.

 Ban Kèn: tham gia trong các nghi thức, Thánh lễ an táng và hạ huyệt.

 Ông Thái (BTV): liên hệ Tòa Giám Mục về số lượng nam nữ tu sĩ, tang gia

để sắp xếp chỗ ngồi trong nhà thờ.

 Giới Người Cha: phụ trách treo cờ tang trong và ngoài nhà thờ, sắp xếp

ghế ngồi cho các Cha Đồng Tế, ghế ngồi cho đoàn rước + Ban Kèn + từng

thành phần tham dự + bên ngoài nhà thờ và phụ trách chiêng trống trong

Thánh lễ.

 Ban Trật tự: phụ trách trật tự hướng dẫn đoàn rước di quan vào nhà thờ và

giữ xe.

 Giới Trẻ : hỗ trợ trật tự trong và ngoài nhà thờ.

 Ban Trợ táng: phụ trách tẩm liệm.

 Ban Âm thanh và Ban Ánh sáng: phụ trách âm thanh và ánh sáng hội

trường, trong ngoài nhà thờ và trước tiền đường nhà thờ.

 Ban Lễ sinh: phụ trách trong Nghi thức Tẩm liệm, Thánh lễ cầu hồn sau

Tẩm liệm và trong Thánh lễ An táng.

Xin lưu ý:

– Đối với các Giáo họ và các Giới – Ban – Đoàn thể được phân công trực

Bàn Tiếp Tân: nếu có trở ngại, xin các ông bà trong Ban Điều hành tự điều

chỉnh thay thế. Đơn vị nào trực phụ trách Sổ Tang, thì cuối giờ kết sổ ký tên

bàn giao lại cho vị đại diện đơn vị trực tiếp theo, cuối ngày tổng kết giao cho

vị Thường trực Ban Thường Vụ.

– Trong giờ đọc kinh của các Giới – Ban – Đoàn thể phụ trách: nếu có

Giáo xứ bạn đến xin đảm nhận thì chúng ta vui lòng nhường cho họ.

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2021

TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ
Trưởng ban
Fx. Nguyễn Văn Hiến

 

KHÁN 
Quản xứ Chính Tòa
Lm. Phêrô Trần Đức Cường