Vào Chúa Nhật II Mùa Chay ngày 05/03/2022, Ban Giáo Lý đã tổ chức cho các em lớp 5,6,7 thuộc ngành Thiếu một ngày học ngoại khóa với chủ đề: “Hành trình Mùa Chay” tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng.

Các em đã được tham dự Thánh lễ, sinh hoạt cùng với nhau, làm báo tường, giải mật thư về Kinh Thánh và đố vui giáo lý tìm hiểu về Mùa Chay. Đây là hoạt động bổ ích dành cho các em để học giáo lý một cách sống động hơn cũng như nâng cao những kĩ năng mềm trong đời sống.

Hình ảnh: Phêrô Hữu Chính
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.