An-rê Phong

Một trong những nghi lễ đạo đức được lưu truyền qua dòng lịch sử phát triển của Giáo Hội Công giáo Việt Nam và thường xuyên được thực hiện trong Tuần Thánh ngay sau Lễ Lá để suy ngẫm, tôn kính những đau khổ về cái chết trên Thập Giá của Chúa Giêsu đã chịu trong hành trình cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Đó là việc “ngắm” Mười lăm sự thương khó của Chúa Giêsu mà có tên gọi khác nhau trong ba miền là “Ngắm Đứng” ở miền Bắc, “Gẫm Lễ Đèn” và “Than Kinh Lễ Đèn” ở miền Nam và miền Trung.

Cha Đắc Lộ được xem là người đã khai sinh ra “Ngắm Lễ Đèn” và đã đồng hành với chiều dài lịch sử hàng trăm năm ở Việt Nam. Ngài đã chia mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu thành mười lăm đề tài chính, cứ sau khi đọc mười kinh chuỗi hạt thì ngắm một đoạn và suy niệm một trong Mười lăm sự thương khó đó và sau mỗi lần như thế thì tắt một ngọn nến đang cháy sáng theo thứ tự lần lượt từ đoạn một đến đoạn thứ mười lăm. Ngắm có thể sử dụng theo cung điệu Passio, ca vọng cổ hoặc ngâm thơ tùy theo từng vùng miền. Mỗi đoạn thì giọng điệu ngân nga của người ngắm khác nhau và cố gắng diễn tả một cách sinh động sự thống khổ của Chúa Giêsu và truyền tải cho người nghe đầy đủ ý nghĩa để đi vào chiều sâu của tâm hồn. Qua đó mỗi người cảm nhận sâu sắc Sự Thương Khó để liên kết một cách thiêng liêng với Ngài trong Cuộc Khổ Nạn vì yêu thương con người.

Lịch Ngắm Lễ Đèn hay còn gọi Than Kinh Lễ Đèn của giáo xứ Chính Tòa được tổ chức vào lúc 19g30, từ Chúa Nhật ngày 28/3/2021 cho đến thứ Ba ngày 30/3/2021.

Xin cộng đoàn đến tham dự để hiệp thông.

Link youtube Lễ đèn I: https://youtu.be/xZPk3b8-0a0

Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng