Hơn 100 Tu sĩ các Dòng trong Giáo phận Đà Nẵng trong ngày hành hương về Mẹ Trà Kiệu đã tham dự buổi nói chuyện của cha Giuse Bùi Quang Minh, SJ về đề tài “Tính thực dụng trong đời sống thiêng liêng: cơ hội hay rủi ro?”
Đức cha Giuse đã gặp gỡ Liên Tu sĩ lúc 9g00 trước khi nghe thuyết trình.
Cha Giuse trình bày một khía cạnh của chủ đề “thực dụng” là “ngôn ngữ”, và ngôn-hành.
Khái niệm “Thực dụng” được hiểu theo 3 cách: trong cách hiểu đại chúng, trong truyền thống suy tư và trong kinh nghiệm thiêng liêng.
Truyền thông muốn hiệu quả cần có sự tương giao.
Vài đề nghị cụ thể:
– Ý thức sự nối kết giữa ngôn và hành.
– tra vấn về những đòi buộc giá trị trong những phát ngôn truyền thông kinh nghiệm thiêng liêng.
– Loan báo Tin Mừng là một dạng truyền thông thực tiễn, mở ra với chân trời sự sống của con người.

Nguồn: Facebook cha Đinh Hữu Thoại