Văn phòng Nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự từ tháng Hai đến tháng Tư 2015 như sau:

THÁNG HAI

Thứ Hai, 2 (Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, Ngày Thế giới Đời Sống Tận Hiến lần thứ 19): Thánh lễ lúc 17g30 tại Vương cung thánh đường Vatican, với các thành viên của Bộ Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ.

Chúa nhật, 8 (Chúa nhật thứ 5 Mùa Thường Niên): Viếng thăm mục vụ giáo xứ “Tổng lãnh thiên thần Micae” ởPietralata lúc 16g00.

Thứ Bảy, 14: Chủ toạ Công nghị hồng y lúc 11g00 tại Vương cung thánh đường Vatican, để đặt thêm các tân hồng y và bàn về nhiều vụ án phong thánh.

Chúa nhật, 15 (Chúa nhật thứ 6 Mùa Thường Niên): Thánh lễ với các tân hồng y lúc 10g00 tại Vương cung thánhđường Vatican.

Thứ , 18 (Thứ Tư Lễ Tro): Khai mạc Mùa chay lúc 16g30 tại Vương cung thánh đường Thánh Anselmô, sau đólà cuộc rước sám hối đến Vương cung thánh đường Thánh Sabina và Thánh Lễ Lễ Tro (làm phép và xức tro) tại đây lúc 17g00.

Chúa nhật 22 (Chúa nhật thứ 1 Mùa Chay): Bắt đầu Tuần tĩnh tâm của giáo triều Rôma tại Ariccia.

Thứ Sáu, 27: Kết thúc Tuần tĩnh tâm của giáo triều Rôma.

THÁNG BA

Chúa nhật, 8 (Chúa nhật thứ 3 Mùa Chay): Viếng thăm mục vụ giáo xứ “Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Thế” lúc16g00.

Thứ Sáu, 13: Phụng vụ sám hối lúc 17g00 tại Vương cung thánh đường Vatican.

Thứ Bảy, 21: Viếng thăm mục vụ Napoli-Pompei.

Chúa nhật, 29 (Chúa nhật Lễ Lá, bắt đầu Tuần Thương Khó): Làm phép lá, rước lá và Thánh lễ lúc 9g30 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

THÁNG TƯ

Thứ Năm, 2 (Thứ Năm Tuần Thánh): Thánh Lễ truyền Dầu lúc 9g30 tại Vương cung thánh đường Vatican.

Thứ Sáu, 3 (Thứ Sáu Tuần Thánh): Tưởng niệm của cuộc Khổ Nạn của Chúa lúc 17g00 tại Vương cung thánh đường Vatican; Đi đàng Thánh giá lúc 21g15 tại Hí trường Colosseum.

Thứ Bảy, 4 (Thứ Bảy Tuần Thánh): Vọng Phục Sinh lúc 20g30 tại Vương cung thánh đường Vatican.

Chúa nhật, 5 (Chúa nhật Phục Sinh): Phép lành Urbi et Orbi lúc 12g00 tại ban công chính của Vương cung thánhđường Vatican.

Chúa nhật, 12 (Chúa nhật thứ hai Phục Sinh – kính Lòng Chúa Thương xót): Thánh lễ cho các tín hữu nghi lễArmenia lúc 10g00 tại Vương cung thánh đường Vatican.

 

Nguồn: hdgmvietnam.org