03/12/2016, Lễ Kính Thánh Phanxico Xavie, Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo, cách riêng với Giáo phận Đà Nẵng, cũng là dịp bổn mạng của Đức Cố Giám Mục FX Nguyễn Quang Sách và cũng là kỷ niệm 9 năm giám mục của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân. Đó cũng là lý do để có Thánh lễ long trọng sáng nay lúc 10g00 tại Nhà thờ Chính Toà do chính Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế có linh mục đoàn trong Giáo phận.

Và đây cũng là dịp thể hiện tinh thần hiệp nhất, yêu thương và sứ vụ giữa vị Mục tử mới 8 tháng tuổi tại Giáo phận mới của mình là Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân với linh mục đoàn và đoàn chiên trong Giáo phận.

Trước khi Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện đã thay mặt cộng đoàn Giáo phận mừng lễ Đức Cha và cuối Thánh lễ, Đức Cha đã cảm động chia sẻ tâm tình của ngài nhân dịp 9 năm Giám mục và đây là năm đầu tiên ngài làm Giám mục của Giáo phận Đà Nẵng.

Chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Chúa và kêu xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ Trà Kiệu, tiếp tục đổ đầy ân sủng của Chúa trên Đức Cha để Đức Cha dẫn dắt con thuyền Giáo phận Đà Nẵng đi về phía trước một cách kiên cường, xin mời hiệp thông qua một số hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: