Trong những ngày hướng về Mẹ La Vang trong dịp Đại hội Lần thứ 31, Giáo xứ Chính Tòa đã long trong cử hành Lễ Mẹ Lên Trời lúc 17g15 tại Núi Đá Đức Mẹ với đông đảo giáo dân tham dự.
Và hôm nay cũng là ngày Bổn Mạng của Ca đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, xin hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho các ca viên biết dùng lời ca tiếng hát của mình ca tụng tôn vinh Chúa.

 

Tin và ảnh: Trương Văn Thơm

BTT GX CT ĐN