Chiều ngày 27/8/2018, Cha quản xứ Phêrô đã dâng Thánh lễ nhớ Thánh nữ Monica, bổn mạng Giới người Mẹ và Ca đoàn Monica, cũng như các chị em nhận ngài làm quan thầy.
Xin chúc mừng quý chị em.

Tin và ảnh: Lê Đức Nhã

Ban Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.