Ngày 01 tháng 5 năm 2018, Thánh lễ kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (NTCT) do Đức Giám mục Giuse chủ tế. Đúng vào lúc 17g30, đoàn rước bắt đầu từ sân Tòa Giám mục (TGM) tiến về Nhà thờ Chính tòa. Đồng tế với vị chủ chăn Giáo phận là Cha quản xứ, hai Cha phụ tá và Cha Chánh văn phòng TGM (CVP).

Mở đầu bài chia sẻ Tin Mừng, Đức cha Giuse chia sẻ tâm tình của Ngài trước khi bước vào Thánh lễ tạ ơn hôm nay. Khi từ trong TGM bước ra, nhìn qua sân NTCT thấy rất ít người, Đức cha hỏi cùng Cha CVP rằng “vắng vẻ thế này không biết Đức cha đội mũ, cầm gậy có đúng không?”. Cha CVP động viên Đức cha rằng “dù sao cũng là lễ trọng của Giáo phận”. Nhưng điều bất ngờ khi cùng đoàn rước bước vào Nhà thờ, thì bên trong nhà thờ đã chật kín giáo dân. Thì ra, dù là ngày thường và mọi người cũng đã có sự tính toán, để có mặt đầy đủ ngay trước giờ lễ. Điều này làm cho Thánh lễ hôm nay càng thêm nhiều ý nghĩa. Đức cha cũng ôn lại quá trình lịch sử của NTCT,  do Cha Louis Vallet khởi công xây dựng tháng 2/1923, đến 10/3/1924 thì khánh thành, đến nay đã trải qua 95 năm nhưng lại chỉ mới được chọn Cung hiến vỏn vẹn có 5 năm bởi Đức TGM Leopoldo Girelli vào ngày 01 tháng 5 năm 2013. Đức cha cũng nêu lại ý nghĩa của lễ cung hiến là để nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa rằng ngôi nhà thờ này đã được xức dầu để dâng cho Chúa, vì vậy mọi cử hành trong ngôi nhà thờ này đều là thánh thiện và hướng về Thiên Chúa. Tại ngôi nhà thờ này đã chứng kiến biết bao tín hữu từ nhiều thế hệ đã đến sinh hoạt ở đây, với tên gọi đầu tiên là nhà thờ Đà Nẵng và sau khi tách ra từ Giáo phận Quy Nhơn thì trở thành nhà thờ Chính tòa của Giáo phận Đà Nẵng. Nơi đây có ngai tòa của vị Giám mục Giáo phận nên mỗi tín hữu phải cầu nguyện và hợp tác với Giám mục và các cộng sự viên của Ngài. Đây cũng là nhà thờ Mẹ của Giáo phận nên mỗi Giáo dân Giáo xứ Chính toà, cần phải trở nên gương mẫu trong cử hành phụng vụ, trong đời sống đức tin sống động thể hiện qua sự hiệp nhất và yêu thương.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha quản xứ Phê-rô Trần Đức Cường đã thay mặt cộng đoàn cảm ơn Đức cha, trong những ngày này dù rất bận việc mục vụ ở các Giáo xứ nhưng cũng đã luôn hiện diện với Giáo xứ không chỉ là ngai tòa của Đức cha trong ngôi nhà thờ này, mà còn “bằng xương, bằng thịt” vào lúc này. Đáp lời, Đức cha mời gọi cộng đoàn hướng Thánh Giuse trong ngày lễ kính Thánh Giuse thợ hôm nay  và cầu chúc cho cộng đoàn những điều tốt đẹp nhất.

Thánh lễ kết thúc bằng bài hát về Thánh Giuse và đoàn rước đưa Đức cha, Quý Cha về lại TGM.