KHAI MẠC KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ BỊ HHR THIẾU MIỀN I – 2019

Sáng ngày 28/04/2019 tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương, Thành phố Đà Nẵng Toán Huấn luyện Ngành Thiếu – BĐH Hướng Đạo Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Khóa huấn luyện Dự bị HHR Thiếu Miền I – 2019.

Về dự lễ với sự có mặt của Trưởng LT Trần Xê, Trưởng Toán Huấn Luyện Ngành Thiếu, BĐH Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng LT Lê Hưởng Quản trị huấn luyện Miền I, Trưởng LT Võ Văn Tuấn Toán Huấn luyện Ngành Thiếu, phụ trách Ngành Thiếu Châu Phía Bắc, các Trưởng trong Toán Lãnh Đạo các Đạo Tam Giang (Huế), Đạo An Hải, Trưởng Lê Văn Thanh, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Trường Sơn Đông (Kon Tum) các Trưởng Liên Đoàn Trưởng thuộc Đạo Tam Giang, Đạo Bắc Đẩu, Đạo An Hải, Quý Trưởng khách mời và 28 Khóa sinh từ Hà Nội, Sài gòn, Kon Tum, Gia Lai, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng về dự, cùng 18 Tráng sinh, Trưởng tham gia Ban Huấn luyện và giúp ích Khóa.

Khóa Trưởng Trưởng ALT Nguyễn Văn Đức, khóa huấn luyện kết thúc vào chiều 30/04/2019.

Nguồn: Trưởng Nguyễn Trọng Lâm