Tháng 10, Tháng Mân Côi lại về. Đoàn con cái Mẹ lại có thêm cơ hội để tỏ lòng yêu mến Mẹ và cũng như hâm nóng lại sự ngụi lạnh đâu đó trên hành trình Đức Tin của chúng ta. Và chiều nay, 30/9/2017, lúc 17g00, rất đông đảo giáo dân đã cùng nhau tôn vinh Mẹ khai mạc Tháng Mân Côi 2017, sau đó là Thánh Lễ do cha Quản xứ chủ tế.

Tin và ảnh: Trương Văn Thơm
Ban TT GX CT ĐN