Sùng kính Đức Trinh Nữ Maria được thể hiện qua nhiều cử hành theo kiểu đạo đức bình dân rất phong phú nơi người giáo dân Việt Nam. Tùy vùng miền, đã có những hình thức hội nhập văn hóa để biểu lộ lòng yêu mến Đức Mẹ…

Đối với cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa, cứ mỗi độ Tháng Hoa, tháng 5 về, con cái Mẹ cũng có những cử hành, như: đọc kinh liên gia nơi các Giáo họ, mỗi một chiều thứ Bảy, trước Thánh Lễ, đều có dâng hoa kính Mẹ do các giới trong Giáo xứ phụ trách.

Và hôm nay, 29/4/2017, Giáo xứ đã long trọng khai mạc Tháng Hoa kính Mẹ. Phần dâng hoa do Giới Người Mẹ phụ trách. Thánh Lễ do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự cùng sự tham gia đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ, xin mời hiệp thông qua một số hình ảnh dưới đây:

 

Hình ảnh: © Lê Đức Nhã
Ban Truyền thông GX CT

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: