DANH SÁCH CÁC ĐỘI VÀO VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP

BẢNG A : Anê Thành và Emmanuel Triệu

BẢNG B : Phêrô Lựu và Giuse Viên

BẢNG C : Anrê Trông và Augustino Huy

2 Đội hạng 3 có thành tích tốt nhất: Đaminh Cẩm và Giuse Khang

Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua Phá Lưới:

Phêrô Trần Đình Tấn (Phêrô Lựu) : 8 bàn

Anrê Nguyễn Phương Trung (Phaolô Lộc) : 7 bàn

Giuse Hồ Tân (Anê Thành) : 5 bàn

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI
BẢNG A
Đội ST Thắng Hòa Bại HS Thẻ Điểm
Anê Thành 3 3 0 0 15 – 8 1 9
Emmanuel Triệu 3 2 0 1 11 – 6 6
Đaminh Cẩm 3 1 0 2 14 – 17 1 3
Phaolô Lộc 3 0 0 3 7 – 15 0
BẢNG B
Đội ST Thắng Hòa Bại HS Thẻ Điểm
Phêrô Lựu 3 3 0 0 23 – 9 1 9
Giuse Viên 3 2 0 1 14 – 16 6
Micae Hy 3 1 0 2 9 – 13 1 3
Đaminh Khảm 3 0 0 3 7 – 15 1 0
BẢNG C
Đội ST Thắng Hòa Bại HS Thẻ Điểm
Anrê Trông 3 3 0 0 16 – 1 9
Augustino Huy 3 1 1 1 11 – 7 1 4
Giuse Khang 3 1 1 1 7 – 11 1 4
Phaolô Bường 3 0 0 3 2 – 16 2 0