Trong tháng 10/2020 này, cả miền Trung đã trải qua cảnh lũ lụt đầy đau thương và mất mát cả người lẫn vật chất.

Riêng với con cái Mẹ Trà Kiệu, chúng ta lại bàng hoàng lo lắng cho đồi Mẹ Bửu Châu phải chứng kiến một lần sạt lở mới, TraKieu.net xin cập nhật một số hình ảnh sưu tầm từ facebook để ông bà anh chị chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đồi Mẹ, xin Mẹ Trà Kiệu thương gìn giữ và che chở nơi con cái Mẹ đến tựa nương khi gian truân cũng như lúc thái hòa.

Nguồn: TraKieu.net