VATICAN .-Theo bản tin của Tòa Thánh Vatican được phổ biến ngày 22 tháng 3 năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô, chiếu theo khoản giáo luật 401 § 1, đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn,TGM giáo phận thành phố HCM và đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc lên thay thế Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn.

Cũng theo bản tin nói trên, Tòa Thánh đã bỗ nhiệm Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt hiện là Khâm Sứ Tòa Thánh tại Costa Rica sang làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sri Lanka.

Tiểu sử Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc:

– 11-11-1944: Sinh tại Đà Lạt
– 1956 – 1963: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
– 1963 – 1964: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
– 1964 – 1970: Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Roma
– 17-12-1970: Thụ phong linh mục
– 1971 – 1975: Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đại chủng viện Minh Hoà và Đại học Đà Lạt.
– 1975 – 1995: Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt
– 1986 – 2008: Giáo sư thần học tín lý tại Đại chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Huế
– 1995 – 1999: Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt
– 26-03-1999: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám mục chính toà giáo phận Mỹ Tho
– 28-09-2013: được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận TP. HCM; đồng thời làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho.

 

Nguồn: vietcatholic.org