Giáo Xứ Nhượng Nghĩa

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

Ngày bổn mạng: 29/06

Ngày thành lập giáo xứ: 1954

Ngày xây dựng nhà thờ: 1954: Nhà nguyện – 1956: Xây dựng – 1966: xây mới – 1991: trùng tu khang trang

Địa chỉ: Trần Hưng  Đạo, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3916452